Til bevillingsoversigt

Seks korte forskningsrejser om sprogvidenskabens historie, børns sprogtilegnelse og prosodi

Field Trips / Research Stays

Summary

Formålet er at styrke samarbejdet mellem dansk og international sprogforskning vedr.: 1) Børns tidligste sprog (dansk indgår i et stort projekt der sammenligner tilegnelse af bøjning og orddannelse for mange forskellige sprog); resultaterne kan gavne institutioner. 2) Prosodi (bl.a. tryk, stød og tone hvor dansk frembyder særlige udtalevanskeligheder); den internationale diskussion heraf giver ny indsigt til både dansk og international sprogvidenskab. 3) Sprogvidenskabens historie; her er det en særlig mission at bringe viden om store danske sprogforskere ind i en international sammenhæng; det gælder både verdenskendte navne (fx Rask der skrev langt mest på dansk) og den største danske sprogforsker før Rask (Høysgaard, pedel) der kun skrev på dansk men var blandt sin tids bedste i Europa.