2017 kr. 385.000

Jens S. Andersen

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

University of Southern Denmark

Bevillingstype:

Research Infrastructure

Projektnavn:

Subcellular proximity mapping to chart protein function and causes of disease

2017 kr. 400.000

Jan Arlt

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

Aarhus University

Bevillingstype:

Research Infrastructure

Projektnavn:

Optical traps for quasiparticle quantum simulation

2017 kr. 60.000

Esben Auken

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

Aarhus University

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

Support grants for the 7th International Workshop on Airborne Electromagnetic

2017 kr. 59.000

Simon Bahrndorff

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

Aalborg University

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Stress responses and candidate gene expression investigated across species and ecosystems in the field

2017 kr. 300.000

Rasmus O. Bak

Titel og grad:

Assistant Professor, PhD

Institution:

Aarhus University

Bevillingstype:

Research Infrastructure

Projektnavn:

Droplet digital PCR for sensitive quantification of genetic material

2017 kr. 46.000

Laura Winther Balling

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

Copenhagen Business School

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

SWAET 2018: Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking

2017 kr. 350.000

Signe Barfoed

Titel og grad:

Researcher, PhD, Master of Art

Institution:

The Danish Institute at Athens

Bevillingstype:

Internationalisation Fellowships

Projektnavn:

Rediscovering Artemis. A comprehensive re-examination of the Artemis Laphria Sanctuary in Kalydon, Aitolia

2017 kr. 41.000

Hans Basbøll

Titel og grad:

Professor emeritus, cand. mag.

Institution:

University of Southern Denmark

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Fire korte forskningsrejser om børns sprogtilegnelse og sprogvidenskabens historie