2021 kr. 199.000

Abayomi Baiyere

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

Copenhagen Business School

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Assessing Digital Capabilities for Digital Transformation - A Design Science Research Project

2021 kr. 58.450

Hans Basbøll

Titel og grad:

Professor emeritus, cand. mag.

Institution:

Syddansk Universitet

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Seks korte forskningsrejser om sprogvidenskabens historie, børns sprogtilegnelse og prosodi

2021 kr. 111.360

Martin Beck

Titel og grad:

Professor

Institution:

University of Southern Denmark (SDU)

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Lebanon's economic and political crisis 2019 and beyond

2021 kr. 159.691

Tatiana Chemi

Titel og grad:

Associate Professor

Institution:

Aalborg University

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Critical-Creative Laboratories for Artists and Educators

2021 kr. 100.000

Peter Dolog

Titel og grad:

Associate Professor, Dr.

Institution:

Aalborg University

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

Research Stay at University of Vienna

2021 kr. 31.000

Silas Fehmerling Harrebye

Titel og grad:

Associate professor, PhD

Institution:

Roskilde University

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

USA research field trip

2021 kr. 96.000

Jesper Juul

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

Royal Danish Academy

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

The Last Democratic Computer - A historical study of the end of the home computer era, and the end of computational literacy

2021 kr. 725.000

Bjørn Lovén

Titel og grad:

Senior Researcher, PhD

Institution:

The Danish Institute at Athens

Bevillingstype:

Field Trips / Research Stays

Projektnavn:

The Ancient Harbours of the Piraeus, Volume IV - The Zea Harbour Projects Completion