Afrapportering af bevilling | Carlsbergfondet

Afrapportering af bevilling

Det er en forudsætning for opretholdelse af bevillingen, at der sker afrapportering til fondet senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb via Webfond (ansøgnings- og bevillingssystem). Carlsbergfondets skemaer skal benyttes.

Når afrapporteringen er endeligt godkendt af Carlsbergfondet, afsluttes bevillingen.

Hvis der ikke afrapporteres efter Carlsbergfondets retningslinjer for bevillinger, kan bevillingen kræves tilbagebetalt - helt eller delvist.