Ændring af bevillingsperiode og udskydelse af projektstart | Carlsbergfondet

Ændring af bevillingsperiode og udskydelse af projektstart

Ændring af bevillingsperioden eller udskydelse af projektstart skal godkendes af Carlsbergfondet.

Ved eventuel udsættelse af starttidspunktet indsendes en anmodning til Carlsbergfondet inden startdatoen.

Ved eventuel forlængelse af bevillingsperioden indsendes en anmodning til Carlsbergfondet senest en måned inden den aktuelle slutdato.

Anmodninger indsendes via Webfond (ansøgnings- og bevillingssystem)

Bevillingen bortfalder, hvis den ikke er opbrugt inden bevillingsperiodens ophør.