Dronning Ingrids romerske fond

Hendes Majesæt Dronning Ingrid, der var ærespræsident for Det Danske Institut i Rom, stiftede i 1959 Dronning Ingrid’s romerske Fond for derigennem at medvirke til at udbrede kendskabet i Danmark til Rom, som havde en særlig plads i Dronningens hjerte. Samtidig var – og er det stadig - fondens formål, at stille midler til rådighed for Det Danske Institut i Rom, og dermed styrke de kulturelle og kunstneriske bånd mellem Danmark og Italien.

Dronning Ingrid nedlægger grundstenen til Det danske Kulturinstitut i Rom. Foto: Allan Moe, Scanpix

Dronning Ingrid’s romerske Fond stiller halvårlige midler til rådighed for bestyrelsen til uddeling til stipendiater/uddeling af stipendier, foruden anskaffelser til brug for stipendiaternes forskning, studieudflugter og biblioteksformål. Fonden yder ikke støtte til instituttets drift, og fonden selv kan ikke søges. 

Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.

Stipendierne på 9000 kr. pr. måned er fortrinsvis for ansøgere, der ikke har en anden eller en meget lav indtægt under opholdet. Der kan tillige ansøges om rejsetilskud. Det er også muligt at søge om ophold på instituttet uden stipendium. 

Ansøgning om stipendier foregår hos Det Danske Institut i Rom. Her er også oplysninger om stipendiestørrelser

Læs mere om om ophold og stipendier