Til bevillingsoversigt

The ALPHA-g Project

Semper Ardens: Advance

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at undersøge om stof og antistof adlyder de samme fysiske love, som forventes ud fra vores nuværende ‘Standard Model’ for partikler og deres vekselvirkning. I dette projekt vil ALPHA-holdet ved CERN måle tyngdekrafts virkning på antistof atomer. Der har aldrig været foretaget en direkte måling af tyngdekraft på antistof - forskerne ved ikke engang om antistof falder ned- eller opad i jordens tyngdekraft felt.

Jeffrey Hangst er stifteren og lederen af ALPHA konsortium ved CERN i Geneve. ALPHA er et samarbejde mellem 16 institutter fra 7 forskellige land og er verdens førende gruppe der studerer antibrint - antistofs ækvivalenten af Niels Bohrs brint atom. Semper Ardens bevillingen gives til at opbygge en ny maskine - ‘ALPHA-g’, som skal bruges til tyngdekraftsforskning med antistof atomer.

Antistof er en gåde for forskere i dag, fordi universet består tilsyneladende kun af stof, hvorimod teorien siger at der skulle have været lige mængde af stof og antistof efter Big Bang. Stof og antistof kan ikke eksistere sammen, de tilintetgør hinanden - vi kan derfor ikke forklare, hvordan universet har overlevet! Forskningen med antibrint kan måske kaste lys over vores nuværende forvirring, eller give nye indblik på fysikkens lov.