Til bevillingsoversigt

The Peoples’ Internet (PIN) - Market, state, and civil society in China, Europe, and the United States - a model for artificial tasting

Semper Ardens: Advance

Beskrivelse

Internettet er en global teknologi, der understøtter borgernes indbyrdes kommunikation, men som samtidig formes af stærke politiske og økonomiske kræfter. Borgernes samtaler er afgørende for den fortsatte udvikling af stabile lokale og nationale institutioner, der kan bidrage til global fred og retfærdighed. 

PIN-projektet undersøger internettets nuværende tilstand og fremtidige muligheder i tre centre af verdensøkonomien – Kina, USA og Europa – med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og hverdag. Gennem en kombination af repræsentative spørgeskemaundersøgelser og dybdegående feltarbejder afdækker PIN-projektet såvel de store linjer som de små detaljer i forskellige kulturers anvendelse af det 21. århundredes vigtigste infrastruktur.