Bevillingsoversigt | Carlsbergfondet

Bevillingsoversigt

2017 kr. 3.922.233

DSL / Karen Skovgaard-Petersen

Titel og grad:

Director, Dr.philos.

Institution:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)

Bevillingstype:

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Projektnavn:

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

2016 kr. 585.893

Lasse Sørensen

Titel og grad:

Researcher, PhD

Institution:

Nationalmuseet

Bevillingstype:

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Projektnavn:

Publicering af resultaterne fra udgravningerne af maglemosepladsen Ålyst i monografien: ”Hunter-gatherers in a changing world - Ålyst and the Maglemose Settlements in Northern Europe”.