Bevillingsoversigt

2022 kr. 30.000

Janne Liburd

Titel og grad:

Professor, Dr.Phil, Ph.D.

Institution:

University of Southern Denmark

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Two-week Research Stay at Newnham College, Cambridge University

2021 kr. 58.450

Hans Basbøll

Titel og grad:

Professor emeritus, cand. mag.

Institution:

Syddansk Universitet

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Seks korte forskningsrejser om sprogvidenskabens historie, børns sprogtilegnelse og prosodi

2021 kr. 159.691

Tatiana Chemi

Titel og grad:

Associate Professor

Institution:

Aalborg University

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Critical-Creative Laboratories for Artists and Educators

2021 kr. 725.000

Bjørn Lovén

Titel og grad:

Senior Researcher, PhD

Institution:

The Danish Institute at Athens

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

The Ancient Harbours of the Piraeus, Volume IV - The Zea Harbour Projects Completion

2021 kr. 85.200

Anders Bo Rasmussen

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

University of Southern Denmark

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Researching Louis Pio's American Dream at Northwestern University

2021 kr. 43.376

Mette Sandbye

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Forskningsrejse til University of Oxford

2021 kr. 75.196

Kristian J. Sund

Titel og grad:

Professor (mso)

Institution:

Roskilde University

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Balancing Business Model Innovation

2020 kr. 73.380

Jette Ernst

Titel og grad:

Associate Professor

Institution:

Roskilde University

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

The robots are coming. Research stay at the University of Wisconsin-Madison, USA