Bevillingsoversigt | Carlsbergfondet

Bevillingsoversigt

2015 kr. 35.000

Christian Ulrik Andersen

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Konferencer

Projektnavn:

“.exe 1.0 – investigating the cultural, material and political implications of software execution"

2015 kr. 325.000

Svend Andersen

Titel og grad:

Professor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Digitalisering af K.E. Løgstrups efterladte papirer

2015 kr. 350.000

Ole Juul Andersen

Titel og grad:

Postdoc

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier

Projektnavn:

Determining the Gating Mechanism of GABA-A Receptors

2015 kr. 214.000

Pia Majbritt Jensen Azzolini

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Investigating the Global Popularity of the Danish TV Drama

2015 kr. 1.188.000

Henry Bainton

Titel og grad:

Adjunkt

Institution:

University of York

Bevillingstype:

The Carlsberg Foundation’s Distinguished Postdoc Fellowships

Projektnavn:

Feeling History in the High Middle Ages

2015 kr. 37.390

Hans Basbøll

Titel og grad:

Professor emeritus

Institution:

Syddansk Universitet

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Fem korte forskningsrejser for at styrke vekselvirkningen mellem dansk og (anden) europæisk sprogvidenskab.

2015 kr. 377.500

Derek Beach

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

DKOPT-JHA project - Danish voting behavior and EU atittudes in the opt-out referendum on Justice and Home Affairs

2015 kr. 50.000

Martin Beck

Titel og grad:

Professor

Institution:

Syddansk Universitet

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

State Crisis Management of the Current Syrian Refugee Waves to Lebanon and Jordan.