Bevillingsoversigt | Carlsbergfondet

Bevillingsoversigt

2015 kr. 3.859.151

Bjørn Lovén

Titel og grad:

Forskningslektor

Institution:

Københavns Universitet

Bevillingstype:

Særlige forskningsprojekter

Projektnavn:

Lechaion Harbour Project – arkæologiske udgravninger af det antikke Korinths havneby Lechaion i Grækenland

2015 kr. 325.000

Svend Andersen

Titel og grad:

Professor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Digitalisering af K.E. Løgstrups efterladte papirer

2015 kr. 1.284.529

Luise Ørsted Brandt

Titel og grad:

Adjunkt

Institution:

Københavns Universitet

Bevillingstype:

Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark

Projektnavn:

Fur and skin trade in Viking and medieval Denmark – A biomolecular investigation of archaeological fur, skin, and leather from Denmark and its contribution to the understanding of the Viking and Medieval fur and skin trade

2015 kr. 700.000

Menglin Chen

Titel og grad:

Adjunkt

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Microfluidics Assisted Electrohydrodynamic Direct Writing for Spatial Guiding Stem Cells Differentiation

2015 kr. 60.000

Bo Thomas Christensen

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Copenhagen Business School

Bevillingstype:

Konferencer

Projektnavn:

Design Thinking Research Symposium 11

2015 kr. 13.849.811

Lars Ove Dragsted

Titel og grad:

Professor, Cand. scient, ph.d.

Institution:

University of Copenhagen

Bevillingstype:

Carlsbergfondets ”Semper Ardens” forskningsprojekter

Projektnavn:

Individual response and compliance within a Multi-Center Alcohol Trial (MCAT)

2015 kr. 450.000

Jan Johannes Enghild

Titel og grad:

Professor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Automatisk tangential membran filtrerings system

2015 kr. 40.500

Rune Frederiksen

Titel og grad:

Direktør

Institution:

Det Danske Institut i Athen

Bevillingstype:

Særlige forskningsprojekter

Projektnavn:

Finding Old Sikyon