Bevillingsoversigt | Carlsbergfondet

Bevillingsoversigt

2017 kr. 3.922.233

DSL / Karen Skovgaard-Petersen

Titel og grad:

Director, Dr.philos.

Institution:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)

Bevillingstype:

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Projektnavn:

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang