2017 kr. 60.000

Esben Auken

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

Aarhus University

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

Support grants for the 7th International Workshop on Airborne Electromagnetic

2017 kr. 46.000

Laura Winther Balling

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

Copenhagen Business School

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

SWAET 2018: Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking

2017 kr. 57.500

Mette Berendt

Titel og grad:

Professor, DVM, PhD, National Specialist

Institution:

University of Copenhagen

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

The 31st Annual Symposium of the European Society & College of Veterinary Neurology (ESVN-ECVN) 2018, Copenhagen, Denmark(ESVN-ECVN) 2018, Copenhagen, Denmark

2017 kr. 45.500

Morten Boeriis

Titel og grad:

Associate Professor, PhD

Institution:

University of Southern Denmark

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

Plenary speakers at the 9th International Conference On Multimodality (9ICOM)

2017 kr. 60.000

Anja Boisen

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

Technical University of Denmark

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

Funding for international conference ‘Micro and Nanoengineering’ 2018 in Copenhagen

2017 kr. 60.000

Hans Bräuner-Osborne

Titel og grad:

Professor, PhD, dr. pharm.

Institution:

University of Copenhagen

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

GPCR Pharmacology: The Next Generation

2017 kr. 26.000

Teresa Cadierno

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

University of Southern Denmark

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

Grant application for organizing the 15th Nordic Symposium on Child Language in Denmark

2017 kr. 60.000

Svend Christensen

Titel og grad:

Professor, PhD

Institution:

University of Copenhagen

Bevillingstype:

Conferences

Projektnavn:

Plant Biology Europe 2018 Conference, June 18-21 in Copenhagen