Bevillingsoversigt

2018 kr. 100.000

Niels Valdemar Vinding

Titel og grad:

Postdoctoral Fellow, PhD

Institution:

University of Copenhagen

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Fremtidens imamer og muslimske ledere

2018 kr. 50.000

Kristina Winther-Jacobsen

Titel og grad:

PhD

Institution:

The Danish Institute at Athens

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Lechaion Harbour Project