Særlige indsatser

Særlig indsats for humaniora i Danmark

Som en særlig håndsrækning til de humanistiske forskningsmiljøer besluttede Carlsbergfondet i 2022 at donere 90 millioner kroner til de humanistiske fakulteter ved de danske universiteter.

Donationen udmønter sig i 45 fuldt finansierede ’Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships’ over 3 år, som opslås og uddeles af de humanistiske fakulteter selv. Der gives konkret 2 millioner kroner per stipendium, som retter sig mod talentfulde kandidater med selvvalgte originale humanistiske projekter.

Baggrunden for Carlsbergfondets beslutning om at donere 90 millioner kroner til humaniora i Danmark er, at den humanistiske forskning i en årrække har været under særligt pres både politisk og økonomisk.

Læs mere om bevillingen


Særlige indsatser i forhold til krigen i Ukraine

Som følge af krigen i Ukraine har Carlsbergfondet ekstraordinært givet to særbevillinger i løbet af 2022.

I marts 2022 besluttede Carlsbergfondet, herunder Tuborgfondet, og Carlsberg A/S ekstraordinært at donere 75 millioner kroner til humanitære indsatser målrettet ofrene for den forfærdelige situation i Ukraine. De 75 millioner kroner blev givet gennem anerkendte, internationale nødhjælpsorganisationers danske afdelinger, herunder Dansk Røde Kors, med det formål at understøtte organisationernes indsats over for ofrene. Midlerne blev målrettet både mennesker på flugt samt mennesker, der fortsat opholdt sig i Ukraine.

Læs mere om bevillingen

I august 2022 bevilgede Carlsbergfondet sammen med Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden 5 millioner kroner til et nyt stipendieprogram ’SARU’. Programmet blev målrettet ukrainske forskere, der ønskede ophold på danske universiteter. Formålet med bevillingen til stipendieprogrammet har været at give forskerne mulighed for at fortsætte deres akademiske arbejde i et sikkert miljø på et dansk universitet i en periode på op til ét år.

Læs mere om bevillingen


Særlige indsatser i forhold til Covid-19

I 2020 foretog Carlsbergfondet ekstraordinære uddelinger til i alt fem corona-relaterede forskningsprojekter inden for både naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Allerede kort efter nedlukningen af samfundet i marts 2020 uddelte Carlsbergfondet midler til tre ”Semper Ardens”-projekter i en koordineret indsats med både Tuborgfondet og Ny Carlsbergfondet; samlet uddelte de tre fonde 95 millioner kr. Nogle måneder senere uddelte Carlsbergfondet midler til yderligere to corona-relaterede projekter. Endelig støttede fondet sammen med Novo Nordisk Fonden opstarten af en national akut nødproduktion af ethanol på en fabrik ved Kalundborg.

  1. Professor Ali Salanti (Københavns Universitet), ”Udvikling af metoder til diagnostik, behandling og forebyggelse af SARS-CoV-2 infektioner”
  2. Professor Michael Bang Petersen (Aarhus Universitet), ”HOPE - How Democracies Cope with Covid19”
  3. Professor Lone Simonsen (Roskilde Universitet), ”PandemiX - A Quantitative study of historical and contemporary pandemics”
  4. Professor Mette Birkedal Bruun (Københavns Universitet), ”STAY HOME. Hjemmet under coronakrisen - og bagefter”
  5. Professor Christina Lupton (Københavns Universitet), ”The Experience of Reading During Covid-19 Lockdowns: Denmark and the UK”
  6. Støtte til akut nødproduktion af ethanol til desinfektionsmidler under Covid-19-krisen