Carlsbergfondets Forskningspris 2016

Fra venstre: Flemming Besenbacher, prismodtager Tobias Holck Colding, H.K.H. Kronprinsesse Mary, prismodtager Morten Broberg, Ulla Tørnæs, Mogens Høgh Jensen | Foto: Lars Svankjær

Carlsbergfondets forskningspriser er i 2016 tildelt to anerkendte forskningsprofiler, der har bidraget med fremragende grundvidenskabelig forskning inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Morten Broberg, professor ved Københavns Universitet, og Tobias Holck Colding, professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), får prisen for en excellent forskningsindsats inden for hhv. international udviklingsret og matematik.

Om Morten Broberg

Professor Morten Broberg får prisen for sin højt anerkendte forskning i de problemstillinger, der er forbundet med udviklingsområdet og særligt i forhold til udviklingsbistand, international handel og retsreformer i udviklingslande. Har indtager en hel central rolle i den internationale forskning og bidrager signifikant til en udvidelse, nuancering og redefinering af forskningsfeltet set ud fra både et grundvidenskabeligt og et anvendelsesorienteret perspektiv. 

Se portræt og film

Om Tobias Holck Colding

Professor Tobias Holck Colding modtager prisen for banebrydende forskning inden for differentialgeometri og geometrisk analyse. Tobias Holck Colding har arbejdet indgående med den såkaldte Ricci-krumning og harmoniske funktioner, og han har karakteriseret alle de mulige former, som minimalflader kan have. Han har desuden arbejdet med, hvordan flader ændrer form over tid. Tobias Holck Colding har løst flere markante problemer i matematikken og har publiceret over et halvt hundrede artikler i ledende internationale tidsskrifter.

Se portræt og film

H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs forestod søndag den 25. september – på Carlsbergfondets 140 års fødselsdag - overrækkelsen af Forskningsprisen 2016 ved en festmiddag i Ny Carlsberg Glyptotek. Festmiddagen, der havde deltagelse af 250 forskere, kulturpersoner, erhvervsfolk og beslutningstagere, bød udover prisoverrækkelsen på taler af Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs samt underholdning ved Københavns Drengekor.


Se billeder fra aftenen