Karl Anker Jørgensen | Carlsbergfondet

Karl Anker Jørgensen

Motivering af modtageren af Carlsbergfondets Forskningspris 2017

Professor Karl Anker Jørgensen modtager Carlsbergfondets Forskningspris for sin fremragende forskning i homogen katalyse med fokus på metalkatalyserede oxideringsreaktioner og asymmetrisk katalyse.

Professor Jørgensen er den højst citerede danske kemiker i dag, og hans arbejde har været banebrydende indenfor udviklingen og forståelsen af metalkatalyserede reaktioner.

Med asymmetrisk katalyse kan kemikere kontrollere molekylers tredimensionelle strukturer, der forekommer som spejlbilleder af hinanden, således at kun et af spejlbillede-molekylerne dannes.

I levende organismer forekommer der kun én spejlbilledform af et givent molekyle. Så forskning i disse molekylers kemi har langt større implikationer og kan oplyse os om grundlaget for alt levende – fra mennesker til dyr og planter.

Professor Jørgensen har de senere år rettet sin interesse mod forskning indenfor organo-katalyse, inden for hvilket han også har sat tydelige aftryk. Han har f.eks. udviklet en metode til at fremstille warfarin, en antikoagulant, i kilo-mængder. Kliniske forsøg har påvist en væsentligt forbedret antikoagulerende effekt sammenlignet med markedsstandarden.

Karl Anker Jørgensens resultater inden for kemi udspringer af grundforskning på højeste niveau. Hans forskning har ikke alene akademisk interesse; hans resultater bliver også brugt af store medicinal- og agrokemiske virksomheder, der udvikler produkter til gavn for menneskeheden.