Carlsbergfondets Forskningspriser

Hvert år uddeler Carlsbergfondet to store forskningspriser til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, som afgørende har bidraget til grundforskning.

Carlsbergfondets Forskningspriser blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsdag. Priserne, der hver er på 2 million kroner, uddeles efter indstilling fra en international komité nedsat af Carlsbergfondet.

Excellent forskning

Carlsbergfondets Forskningspriser har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. 

Hver prismodtager hædres med 2 million kroner. Heraf gives 1,5 mio. kr. til forskningsaktiviteter, mens 500.000 kr. gives som en hædersbevisning. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af laboratorieudstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Tidligere prismodtagere

2023: Anne-Marie Mai, professor ved Syddansk Universitet og Jens-Christian Svenning, professor ved Aarhus Universitet

2022: Dorthe Dahl-Jensen, professor ved Københavns Universitet og Frederik Stjernfelt, professor ved Aalborg Universitet.

2021: Dorthe Berntsen, professor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut og Eske Willerslev, professor ved Københavns Universitet og University of Cambridge

2020: Ikke uddelt

2019: Mikael Rask Madsen, professor ved Københavns Universitet, JUR Center for International Courts og Thomas Kiørboe, professor ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU AQUA.

2018: Professor i finansiel økonometri Tim Bollerslev fra Department of Economics på Duke University og professor i strukturel biologi Poul Nissen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet

2017: Professor i Kirkehistorie, Mette Birkedal Bruun og professor i kemi Karl Anker Jørgensen

2016: Professor i matematik, Tobias Holck Colding og professor i international udviklingsret Morten Broberg

2015: Professor i kognition, kommunikation og kultur Andreas Roepstorff og professor i fysik Jens Kehlet Nørskov

2014: Professor i neurobiologi Gitte Moos Knudsen og professor i filosofi Jesper Ryberg

2013: Professor i astronomi Jørgen Christensen-Dalsgaard og professor i psykologi Claus Bundesen

2012: Professor i international politik Ole Wæver og professor i molekylærbiologi Kristian Helin

2011: Professor i fysik Lene Vestergaard Hau og professor i filosofi Dan Zahavi 

Aftenen 

Carlsbergfondets Forskningspriser uddeles hvert år ved et aftenarrangement i Ny Carlsberg Glyptoteks festsal.