Carlsbergfondets Forskningspris 2011

Forskningsprisen 2011: Flemming Besenbacher, Lene Vestergaard Hau, Søren-Peter Olesen, Kirsten Hastrup, Dan Zahavi og Povl Krogsgaard-Larsen

Carlsbergfondets Forskningspris blev for første gang uddelt i 2011 i anledning af Brygger J.C. Jacobsen 200-års fødselsdag d. 2. september 2011. Forskningspriserne blev tildelt to anerkendte forskere, der har bidraget med fremragende forskning inden for fysik og filosofi. Professor, ph.d. Lene Vestergaard Hau, fik prisen for sin forskning inden for lysets hastighed og professor dr.phil. Dan Zahavi, for sin forskning i filosofiske forståelser af den menneskelige bevidsthed.

Uddannelses- og forskningsminister Morten Østergaard forestod overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2011 i Carlsberg Akademi. Efterfølgende gav de to prismodtagere forelæsninger i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Lene Vestergaard Hau

Professor, ph.d. Lene Vestergaard Hau fra Harvard University, vakte i 1999 international opsigt, da det lykkedes hende at sænke lysets hastighed drastisk. Gennem eksperimenter kunne hun bremse lyset så kraftigt, at det blot bevægede sig med 17 meter per sekund, mod normalt 300.000 km per sekund. I 2001 viste hun, at lyset kunne stoppes fuldstændigt og frigives igen efter behov. Lene Vestergaard Haus arbejde bærer præg af meget stor kreativitet og hittepåsomhed. Hendes eksperimenter udgør et paradigmeskift i realiseringen af en helt ny teknologi af optisk kontrol, hvor lys og atomer åbner for nye muligheder for afledt optisk processering.

Dan Zahavi

Professor dr.phil. Dan Zahavi fra Københavns Universitet, har siden 2002 været ansvarlig leder af Center for Subjektivitetsforskning, der udvikler filosofiske forståelser af den menneskelige bevidsthed og det menneskelige selv. Som leder af centeret har Dan Zahavi forsøgt at sammentænke traditioner, der historisk set har været isoleret fra hinanden. Han ønsker, at filosofien skal lære af de empiriske videnskaber, og at de empiriske videnskaber skal lære af filosofien, uden at de hver især opgiver deres særkende. Via denne sammentænkning er det lykkedes Dan Zahavi at placere Center for Subjektivitetsforskning på det internationale landkort.