Carlsbergfondets Forskningspris 2012

Carlsbergfondets store forskningspriser blev i 2012 tildelt to anerkendte forskere, der har bidraget med fremragende forskning inden for molekylærbiologi og international politik. Professor, ph.d. Kristian Helin, fik prisen for sine banebrydende forskningsresultater inden for celledeling, og professor, ph.d. Ole Wæver, modtog prisen for sin forskning inden for international politik og sikkerhed.

Fra venstre: Mogens Høgh Jensen (Generalsekretær, Videnskabernes Selskab), Kristian Helin (Prismodtager), Morten Østergaard, Ole Wæver (Prismodtager), Kirsten Hastrup (Præsident, Videnskabernes Selskab) og Flemming Besenbacher (Formand, Carlsbergfondets Bestyrelse)

Uddannelses- og forskningsminister Morten Østergaard forestod d. 19. september overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2012 i Carlsberg Akademi, hvor både ministeren og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher holdt tale til prismodtagerne.

Carlsbergfondets Forskningspris er en fornem pris. Og jeg er glad for, at den uddeles både til en naturvidenskabelig forsker og en humanistisk eller samfundsvidenskabelig forsker. Det er helt i tråd med den gamle bryggers ånd. Og det er helt i tråd med, at vi skal stå på flere ben, når vi søger svaret på fremtidens udfordringer, ” sagde Morten Østergaard. 

Ministeren lykønskede de to prismodtagere med ordene: ”I er begge fremragende eksempler på forskere, som ud fra nysgerrighed har bedrevet god forskning, der kan bruges.”

Kristian Helin

Professor og direktør for Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) under Københavns Universitet, ph.d. Kristian Helin, modtager prisen for sine banebrydende forskningsresultater, der har givet en større forståelse for de mekanismer, som styrer cellers deling og differentiering. De skelsættende resultater kan føre til et gennembrud i kræftbehandling med ny revolutionerende medicin.

Ole Wæver

Professor, ph.d. Ole Wæver fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, er en meget anvendt ekspert i international politik og europæisk integration. Ole Wæver har igennem årtier forsket i storpolitik og sikkerhedsteori, og hans 'sikkerhedsliggørelsesteori' har sikret ham en status som internationalt anerkendt teoretiker med talrige forskningsprojekter og publikationer bag sig. Siden august 2013 har Ole Wæver ledet Centre for Resolution of International Conflicts, CRIC, der undersøger, hvordan man kan løse interne og internationale konflikter i verdens brændpunkter med fredelige midler.