Carlsbergfondets Forskningspris 2013

Prisoverrækkelsen 2013: Flemming Besenbacher, Mogens Høgh Jensen, Jørgen Christensen-Dalsgaard, Kronprinsesse Mary, Claus Bundesen og Kirsten Hastrup.

Carlsbergfondets store forskningspriser blev i 2013 tildelt to anerkendte forskere, der har bidraget med fremragende forskning inden for astronomi og psykologi. Professor, ph.d. Jørgen Christensen-Dalsgaard, fik prisen for sin forskning inden for stjerners fysik og professor dr.phil. Claus Bundesen, for sin forskning i menneskers opmærksomhedsprocesser.

Kronprinsesse Mary med de to prismodtagere.

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod d. 17. september overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2013 på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher holdt tale til prismodtagerne. Han motiverede valget af de to prismodtagere med ordene:

Carlsbergfondet støtter den excellente grundforskning inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab, og de to prismodtagere er fremragende eksempler på forskningsfyrtårne på højt internationalt niveau inden for disse områder”. Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet

Jørgen Christensen-Dalsgaard

Professor, ph.d. Jørgen Christensen-Dalsgaard fra Institut for Astronomi og Fysik, Aarhus Universitet, er en central international profil i forskning inden for stjerners fysik. Han studerer stjerners struktur og udvikling, herunder relationen mellem stjernernes egenskaber og de specifikke egenskaber ved planeter i kredsløb omkring stjernerne. Han har bidraget væsentligt til NASA’s Kepler Mission, hvis mål er at finde jordlignende og beboelige planeter omkring nærtliggende stjerner. Senest er han blevet involveret i NASA’s kommende planetmission TESS, med forventet opsendelse i 2017.

Claus Bundesen

Professor dr.phil. Claus Bundesen fra Institut for psykologi, Københavns Universitet, udviklede i 1990 en banebrydende matematisk-psykologisk teori om visuel opmærksomhed (Theory of Visual Attention), som har gjort det lettere at diagnosticere hjerneskader, demens og andre psykiske lidelser som depression, skizofreni og ADHD. Han har i mere end 20 år arbejdet på at udbygge sin teori fra 1990, som handler om, hvordan vores opmærksomhed og korttidshukommelse fungerer.