Carlsbergfondets Forskningspris 2014

Prisoverrækkelsen 2014: Mogens Høgh Jensen, Sofie Carsten Nielsen, Jesper Ryberg, Kronprinsesse Mary, Gitte Moos Knudsen, Flemming Besenbacher og Kirsten Hastrup.

Carlsbergfondets store forskningspriser blev i 2014 tildelt to anerkendte forskere, der har bidraget med fremragende forskning inden for neurobiologi og retsetik. Professor, dr.med. Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet, fik prisen for sin forskning i den menneskelige hjernes kommunikationssystemer og professor, dr.phil. Jesper Ryberg, Roskilde Universitet, for sin forskning i etiske udfordringer i vores retssystem.

Kronprinsesse Mary ankommer til Ny Carlsberg Glyptotek
Kronprinsesse Mary ankommer til Ny Carlsberg Glyptotek 

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod tirsdag d. 9. september overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2014 på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor både uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher holdt tale til prismodtagerne. Her sagde Flemming Besenbacher:

”Carlsbergfondet støtter excellent grundforskning, og de to prismodtagere er eksempler på to danske forskere på højt internationalt niveau”.
Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet

Gitte Moos Knudsen

Dr.med. Gitte Moos Knudsen blev i en alder af 39 år professor ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. Hun arbejder i dag med at undersøge den menneskelige hjernes neurobiologi ved at anvende avancerede billeddannende systemer kombineret med adfærdsmæssige, biokemiske og genetiske målinger. Hendes forskning er tværvidenskabeligt forankret, og den fokuserer på forskelle i den menneskelige hjernes kommunikationssystemer. Forskningen medvirker blandt andet til at kortlægge risikomarkører for udvikling af neuropsykiatriske sygdomme som for eksempel depression.

Jesper Ryberg

Dr.phil. Jesper Ryberg blev som 35-årig professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Med en praktisk filosofisk tilgang forsker Jesper Ryberg i de problemer, der følger af et retssystems virke, f.eks. politiets arbejde, domstolenes indretning og retssystemets udformning. Senest har Jesper Ryberg koncentreret sig om neuroetik og etiske spørgsmål i forbindelse med retssystemets anvendelse af neurovidenskabelig viden og teknologi. Jesper Ryberg har skrevet adskillige bøger om disse emner, og hans forskning har haft stor videnskabelig og praktisk betydning i både Danmark og udlandet. Han bidrager flittigt til den offentlige debat.