Carlsbergfondets Forskningspris 2015

Prisoverrækkelsen 2015: Kirsten Hastrup, Jens Kehlet Nørskov, H.K.H. Kronprinsessen, Andreas Roepstorff, Mogens Høgh Jensen & Flemming Besenbacher. Foto: Anders Sune Berg

Carlsbergfondets store forskningspriser er i 2015 tildelt to anerkendte forskere, der har bidraget med fremragende forskning inden for antropologi/biologi og fysik/kemi. Professor, MSO Andreas Roepstorff, leder af forskningscentret Interacting Minds på Aarhus Universitet, har fået prisen for sin tværvidenskabelige forskning i menneskers kultur og biologi. Professor, dr.scient. Jens Kehlet Nørskov, Stanford University, USA har fået prisen for sit betydningsfulde bidrag til de teoretiske beskrivelser af overfladefysik og -kemi, katalysatorer, materialer, nanostrukturer og biomolekyler.

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod onsdag den 2. september overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspris 2015 på Ny Carlsberg Glyptotek i overværelse af forskere, kulturpersoner, erhvervsfolk og beslutningstagere. Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor, dr. scient. Flemming Besenbacher, holdt tale til prismodtagerne og understregede heri behovet for, at dansk forskning rækker ud i verden:

Det er takket være fremragende forskere som Jens Nørskov og Andreas Roepstorff, at Danmark er en international interessant samarbejdspartner inden for forskning”, sagde Flemming Besenbacher.

Andreas Roepstorff 

Andreas Roepstorff er professor i kognition, kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet. Han er leder af Interacting Minds Centre.

Roepstorff forsker i krydsfeltet mellem antropologi, neurovidenskab og kognitionsforskning, og han har offentliggjort mere end 100 artikler inden for de seneste år.

Han er anerkendt for sit bidrag til forståelsen af menneskers sociale interaktion og kognition. Han forsker i, hvordan omgivelser præges af sociale samspil, og hvordan forskellige former for social interaktion påvirker den kropslige tilstand. Roepstorff har skabt betydelig forskningsmæssig fornyelse gennem egne bidrag og ved at bringe førende aktører sammen fra fagdiscipliner, der på forskellig vis berører menneskelig interaktion, herunder antropologi, religion, musik, medicin, neurovidenskab og kognitionsforskning.

Jens Kehlet Nørskov

Jens Kehlet Nørskov er Professor (Departments of Chemical Engineering and Photon Science) og leder af forskningscentret SUNCAT (Center for Interface Science and Catalysis) på Stanford University og SLAC National Accelerator Laboratory, USA. Han har publiceret mere end 450 videnskabelige artikler og har modtaget en lang række nationale og internationale priser for sit videnskabelige arbejde.

Nørskov er anerkendt for sit betydningsfulde bidrag til teoretiske beskrivelser af overfladefysik og -kemi, katalysatorer, materialer, nanostrukturer og biomolekyler. Hans forskning omfatter blandt andet udviklingen af teorier, der kan forbedre forståelsen af kemiske processer, der foregår på materialers overflade. Han er især engageret i forståelse af katalytiske processer, der har betydning for bæredygtig energi og miljøbeskyttelse.

Vinterhaven i Ny Carlsberg Glyptotek under Forskningsprisen 2015