Tobias Holck Colding

Portræt af modtageren af Carlsbergfondets Forskningspris 2016

Hvad forsker du i?

Jeg forsker primært i geometri og differentialligninger. F.eks. har jeg forsket i sæbefilm - hvilken form har de og hvorfor?

Hvad er udfordringerne ved og perspektiverne for din forskning?

Sæbefilm er et område, der har fascineret matematikere i tæt på tre århundreder.

Begyndende med den schweiziske matematiker Euler og hans italienske/franske studerende Lagrange i begyndelsen af det attende århundrede. De teknikker, der er blevet udviklet gennem tiderne for at forstå og beskrive sæbefilm og sæbebobler har haft fantastiske anvendelser inden for mange andre felter, men det er først de allerseneste år, at man har fået en fuldstændig forståelse af dem. Jeg har forsket i, hvordan flader udvikler sig over tid, hvis de er påvirkede af naturlige kræfter som f.eks. overfladespænding. Mange af de samme principper, der er ansvarlige for fladers udvikling over tid er også ansvarlig for ændringer af mange andre strukturer.

Jeg har også forsket ganske meget i den geometri, der gjorde Einsteins teori om generel relativitet mulig. Geometrien var oprindelig udviklet af matematikere mere end et halvt århundrede, inden Einstein opstillede sine teorier, og de var, hvad Einstein brugte til at formulere sin teori. Mere nyligt har jeg interesseret mig for meningsudvekslinger mellem grupper af mennesker, og specielt hvor lang tid det tager at opnå enighed. Meningsudveksling er studeret i økonomi, samfundsvidenskab, elektroteknologi, datalogi, og statistisk fysik. Næsten alt kan modelleres med matematik. Ved forskningen finder man ofte overraskende strukturer og nyttige egenskaber.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for matematik begyndte allerede i Vartovs børnehave i den indre by i København og fortsatte på Zahles Skole ved Nørreport Station. Min interesse i mit eget forskningsfelt var lidt tilfældig. Geometri var naturligt for mig at studere, da det var det dominerede område på University of Pennsylvania, hvor jeg tog min ph.d., efter at have begyndt på Københavns Universitet. På Københavns Universitet havde de foreslået, at jeg i stedet for at tage en dansk kandidateksamen flyttede til USA for at tage en ph.d. Senere, efter min ph.d., blev jeg instructor på New York Universitys Courant Institute. På Courant Instituttet har de fleste altid beskæftiget sig med differentialligninger, og det var naturligt at udnytte.

Hvad betyder det for dig at modtage Carlsbergfondets Forskningspris?

Det er en stor ære at modtage Carlsbergfondets Forskningspris og jeg ser frem til at udnytte de midler som prisen kommer med til at danne tættere bånd til det danske forskningsmiljø. For mig har det en helt speciel betydning at få Carlsbergfondets forskningspris da jeg er født og opvokset i den lejlighed, hvor brygger Jacobsen havde boet. I.C. Jacobsen og sønnen Carl spillede en stor rolle i mine forældres hjem hvor familien Jacobsens passion og generøsitet for kunst og videnskab altid var en inspiration.   

Privat baggrund: familieforhold, fritidsinteresser m.v.

Uden for matematik er mine interesser brede. De spænder blandt andet over kunst, arkitektur, kultur, politik, historie, gastronomi og økonomi.