Karl Anker Jørgensen | Carlsbergfondet

Karl Anker Jørgensen

Portræt af modtageren af Carlsbergfondets Forskningspris 2017

Hvad forsker du i?

Fra det øjeblik, hvor vi undfanges, til livet ophører, er vores liv en lang række af kemiske reaktioner, der styres af enzymer, og mennesket er derfor det mest fantastiske eksempel på kemi. Min forskning tager udgangspunkt i enzymers katalytiske egenskaber. Vi udvikler nye kemiske reaktioner, der gør det muligt at kontrollere reaktioner i laboratoriet, på samme måde som de kemiske reaktioner, der finder sted i vores krop. Ved at bringe ”kroppens kemiske principper” ind i laboratoriet er det lykkedes os at udvikle og styre kemiske reaktioner til fremstilling af molekylære byggesten på en ny og mere miljøvenlig måde.

Hvad er udfordringerne ved og perspektiverne for din forskning?

Jeg har været så privilegeret, at den grundforskning vi bedriver har fundet industriel anvendelse til blandt andet fremstilling processer af lægemidler til behandling af blandt andet forhøjet blodtryk og migræne. En af de helt store udfordringer er, hvordan vi på en lettere og mere miljøvenlig måde kan udvikle nye kemiske reaktioner til fremstilling af komplekse molekyler til fremstilling af lægemidler til gavn for det moderne samfund.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min store interesse for forskning i katalyse opstod om ung postdoc på Cornell University. Helt afgørende var de lange og udfordrende samtaler med min vejleder Roald Hoffmann om mit forskningsprojekt. Det var i denne periode, at grunden til min forskningskarriere blev skabt, og hvor jeg lærte at værdsætte, at det er et fantastisk privilegium at være omgivet af entusiastiske, dynamiske og begejstrede studerende, der brænder for at forske til gavn for samfundet.

Hvad betyder det for dig at modtage Carlsbergfondets Forskningspris?

Da jeg modtog meddelelsen om, at man har besluttet at tildele mig Carlsbergfondets Forskningspris 2017, stod jeg i en lufthavn på vej hjem til Danmark. Jeg blev meget beæret og taknemlig, og på turen hjem stod det mig hurtigt klart, at Carlsbergsfondets Forskningspris er noget helt specielt for mig, idet familien Jacobsens passion for videnskab og kunst er dybt forankret i mig og min nysgerrige tilgang til livet. Samtidig føler jeg også, at det er en stor anerkendelse til den kemiske forskning i Danmark.

Privat baggrund: familieforhold, fritidsinteresser m.v.

Jeg er i bund og grund et legebarn, hvor fritidsinteresser og arbejde ofte går hånd i hånd. Som tidligere idrætsudøver på eliteniveau er løbeturen med min kone lidt over fem om morgenen den bedste start på dagen krydret med blandt andet rock, kunst, design, litteratur og arkitektur. Kreativitet er et væsentligt element i mit arbejdsliv og en vigtig inspirationskilde til at skabe noget – molekyler.