Poul Nissen - Modtager af Carlsbergfondets Forskningspris 2018 | Carlsbergfondet

Poul Nissen

Modtager af Carlsbergfondets Forskningspris 2018

Hvad forsker du i?

Vi studerer de centrale livsprocesser i celler med afsæt i studier af biomolekylers struktur, funktion og mekanismer. Vi har anvendt især proteinkrystallografiske metoder, og i dag også elektronmikroskopi, hvor vi kan danne tredimensionelle billeder af molekylers strukturer helt ned på atomart niveau. Vi studerer især de vigtige ionpumper (P-type ATPaser), som opretholder store koncentrationsforskelle af bl.a. natrium, kalium, calcium og kobber inden og uden for cellen, og som omfatter f.eks. natrium-kaliumpumpen, der opdagedes af Jens Chr. Skou. Dertil undersøger vi også andre proteiner, som transporterer aminosyrer og neurotransmittere ind i cellen. Vi undersøger bl.a. hvordan disse pumpe- og transportproteiner fungerer i hjerneceller og danner et molekylært grundlag for at forstå hjernefunktioner og -sygdomme.     

Hvad er udfordringerne ved og perspektiverne for din forskning?

Udfordringerne ligger især i at danne billeder og modeller for forståelse af cellernes tætpakkede, molekylære univers og dermed at skabe en rationel forståelse af, hvordan alle disse molekyler danner en orden som grundlag for cellers og organismers funktion. Det er en enorm udfordring for biovidenskaben at forbinde de mange hierarkiske niveauer fra atomer og molekyler til større biomolekylære samlinger, subcellulære strukturer og celler, cellulære netværk som danner væv og organer, og til egentlige organismer med dybt komplekse funktioner såsom bevidsthed, vilje og hukommelse.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg var udvekslingsstuderende på Universidad Complutense i Madrid i 1989, hvor et fag om enzymers struktur og funktion interesserede mig meget. Siden tog jeg et fag hos universitetslektor Jens Nyborg på Aarhus Universitet i biostrukturkemi, hvor jeg var dybt fascineret af proteinkrystallografiske strukturer af enzymer og deres vekselvirkning med substrater, inhibitorer og f.eks. solventmolekyler. Dette direkte kig på noget så småt som molekyler, som øjet aldrig kunne se, fangede mig øjeblikkeligt, og Jens Nyborg blev min vejleder og mentor.

Hvad betyder det for dig at modtage Carlsbergfondets Forskningspris?

Det er en kolossal anerkendelse, som gør mig dybt taknemmelig og stolt på vegne af mine mange fantastiske kolleger. Jeg har arbejdet sammen med utroligt mange dygtige unge mennesker, som siden har drevet det vidt. Denne pris betragter jeg som en meget stor anerkendelse af de mange menneskers enorme indsats og tillid til mine ideer om, hvad videnskab og vores opmærksomhed skal stile mod.

Privat baggrund: familieforhold, fritidsinteresser m.v.

Jeg er født og opvokset på et landbrug i Augustenborg, som min slesvigske farfar havde købt efter Genforeningen i 1920.  Min mors familie rummer talrige præster og botanikere, så jeg har altid påskønnet et meget blandet og yderst frugtbart miljø præget af glæde og forundring over natur, ånd og kunst, politiske diskussioner og forretning, fest og alvor. Min hustru Marie Louise Jespersen er overlæge i patologi og vi har to børn, Sigrid og Kristian på hhv. 19 og 18 år. Jeg elsker at færdes i naturen og nyde gode stunder med familie, venner og kolleger.