Poul Nissen | Carlsbergfondet

Poul Nissen

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2018

Professor Poul Nissen er uden sammenligning den højest profilerede strukturbiolog i Skandinavien. Allerede som ph.d.-studerende publicerede han i 1995 i Science, hvor han ved hjælp af røntgenkrystallografi havde bestemt strukturen af det protein-RNA kompleks, der sørger for at placere aminosyrerne i korrekt rækkefølge på ribosomet, som laver cellens proteiner. Siden blev han som postdoc på Yale University en af de drivende kræfter bag bestemmelsen af strukturen af netop ribosomet, som oversætter genetisk information til syntese af proteiner i alle celler. Det var ikke mindst på baggrund af dette gennembrud, at Yale-professor Tom Steitz modtog Nobelprisen i kemi i 2009.

Poul Nissen har også med stor succes arbejdet med membranproteiner, der er notorisk vanskelige at få til at danne de krystaller eller præparater, som er nødvendige for at bestemme molekylære strukturer i stor detalje med røntgenkrystallografi eller elektronmikroskopi. Poul Nissen har publiceret utallige højtprofilerede artikler, der præsenterer membranproteiners struktur og mekanisme, ikke mindst ionpumper som natrium-kaliumpumpen, der oprindelig blev opdagedet af Nobelpristager Jens Chr. Skou. Ligeledes har han forsket i proteiner, der er afgørende inden for neurobiologi.

Poul Nissen har et omfattende internationalt netværk og har på Aarhus Universitet etableret et forskningsmiljø, som er internationalt anerkendt og tiltrækker studerende og forskere af alle nationaliteter. I 2013 blev Poul Nissen den drivende kraft bag en dansk afdeling af ”Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine”, kaldet DANDRITE. Derudover er han partner i Danmarks Grundforskningsfonds ’Center for Proteins in Memory’ (PROMEMO) og Lundbeckfondens center BRAINSTRUC.

Poul Nissen har i den grad fingeren på den videnskabelige puls og udviser en aldrig svigtende fornemmelse for, hvor fremtidens største udfordringer ligger inden for strukturbiologi, molekylærbiologi og neurobiologi.