Tim Bollerslev

Modtager af Carlsbergfondets Forskningspris 2018

Hvad forsker du i?

Det meste af min forskning har været indenfor området finansiel økonometri.  Det er et relativt nyt fagområde som for alvor startede for 20-30 år siden. Kort sagt går det ud på at udvikle og bruge nye statistiske og økonometriske metoder til at analysere finansielle data for bedre at forstå økonomiske sammenhænge. Indenfor finansiel økonometri har jeg specielt arbejdet med metoder til at måle, modellere og forudsige volatilitet, eller prissvingninger, i finansielle markeder.  Det har længe været klart at volatilitet kommer i bølger, dvs til nogen tider er finansielle markeder relativt rolige, mens de til andre tider er meget turbulente.  Men det var først i slutningen af 1980’erne, at det blev klart, at det rent faktisk var muligt at forudsige denne volatilitet, hvilket selvsagt har enorme konsekvenser for finansiel økonomi, ikke mindst m.h.t. risikostyring og kontrol. De modeller og metoder, deriblandt GARCH-modellen (Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity), som jeg har arbejdet på, har været en vigtig del af den udvikling. Og de modeller er nu også vidt brugt verden over, både i forskningsøjemed og af nationalbanker og andre offentlige institutioner såvel som i det private erhvervsliv. 

Mens modellerne oprindelig var udviklet med henblik på daglige, ugentlige eller månedlige data, har vi indenfor de sidste 10-20 år fået adgang til høj-frekvens, eller tick-by-tick, data for en lang række forskellige finansielle markeder. Mens disse data i teorien skulle give anledning til mere nøjagtige volatilitets-estimater og forudsigelser, præsenterer de også en lang række nye problemer som de oprindelige volatilitets-modeller ikke tager højde for. I den forbindelse har jeg (sammen med professor Torben G. Andersen) introduceret og arbejdet med et nyt begreb kaldet “realiseret volatilitet.” Der er nu en stor og hurtigt voksende akademisk litteratur dedikeret til realiseret volatilitet, og begrebet er også begyndt at blive brugt udenfor den akademiske verden.

Hvad er udfordringerne ved og perspektiverne for din forskning?

Jeg vil gerne have, at min forskning er relevant og bliver brugt, både i den akademiske verden og i det “virkelige liv.” Jeg kan godt lide at tænke på KISS-design-begrebet som et vejledende princip: Keep It Simple, Stupid.  Eller som den afdøde økonometriker Arnold Zellner omformulerede KISS i forbindelse med en diskussion af, hvad der kendetegner en god økonometriske model: Keep It Sophisticated Simple.  Desuden er det område, som jeg arbejder inden for, befolket af forskere med forskellig baggrund, som alle taler deres “eget sprog,” bl.a. finansielle økonomer, øknometrikere, statistikkere, sandsynlighedsteoretikere og ingeniører. Denne tværfaglighed er spændende og frugtbar, men kan også give udfordringer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for mit nu primære forskningsområde finansiel økonometri opstod på sin vis mere eller mindre tilfældigt. I forbindelse med mit studie til cand.scient.oceon ved Aarhus Universitet studerede jeg økonometri under professor Svend Hylleberg, og det var helt klart ham, som først vakte min forskningsinteresse. Det var også Svend Hylleberg, som sørgede for, at jeg kom til University of California San Diego (UCSD) efter min kandidatgrad. Under mit PhD studie ved UCSD fra 1983-86 arbejdede jeg som forskningsassistent for professor Robert F. Engle, der havde netop udviklet ARCH-modellen (som han i 2003 fik Nobelprisen i økonomi for). Robert F. Engles oprindelige anvendelse af modellen var baseret på makroøkonomiske inflationsdata, men han (og jeg som hans forskningsassistent) var interesseret i at undersøge anvendelser af modellen til andre økonomiske tidsserier. I den forbindelse blev det klart, at modellen passede specielt godt til at beskrive finansielle data. Jeg havde aldrig virkelig studeret finans, men jeg begyndte at blive mere og mere fascineret af området og de muligheder, der tilsyneladende var for at bruge økonometri til at kaste nyt lys på mange af de centrale problemstillinger. 

Hvad betyder det for dig at modtage Carlsbergfondets Forskningspris?

Jeg er meget beæret over at modtage prisen. Det betyder utroligt meget at blive værdsat i Danmark, når man er ansat i udlandet. Jeg håber på at bruge prisen til yderligere at forstærke det bånd, som jeg altid har haft til den danske forskningsverden og specielt til Aarhus Universitet. Udover selv at besøge Danmark vil jeg således også meget gerne bruge prisen til at gøre det muligt for lovende unge PhD-studerende og postdocs ved danske universiteter at komme på besøg på Duke University. Jeg ved fra egen erfaring, hvor vigtige og givende den slags besøg kan være, ikke blot for den yngre forsker, men også for en rutineret forsker som mig selv, der kan hente nye ideer og frisk inspiration. Det ser jeg meget frem til.

Privat baggrund: familieforhold, fritidsinteresser m.v.

Jeg er født i København, men flyttede til Nørre Sundby, da jeg var 5 år. Selvom jeg nu har boet i USA siden 1983, føler jeg mig stadig meget dansk. Takket være internettet og DR TV online er det nu også blevet nemmere at følge med i, hvad der rører sig i Danmark. Min kone Marian Stær og jeg har tre voksne børn. I fritiden spiller jeg tennis og læser skønlitteratur, især nutidige danske og amerikanske bøger. Desuden elsker jeg at stå på ski (downhill), og så kan jeg også godt lide at rejse, hvilket der heldigvis er rig lejlighed til med mit job.