Mikael Rask Madsen

Modtager af Carlsbergfondets Forskningspris 2019

Hvad forsker du i?

Vi undersøger grundlæggende fremkomsten og konsekvenserne af stadigt flere internationale domstole. Vores fokus er på internationale domstole, da de giver os mulighed for en afgrænset empirisk genstand med henblik på at studere det langt større fænomen, som de er en del af, nemlig en generel forskydning af magt – politisk som juridisk – mod et internationalt niveau. Internationale domstole er i den optik særligt prægnante eksempler på, hvordan retten er blevet internationaliseret og har udviklet nye institutionelle rammer med konsekvenser for, hvordan vores samfund ser ud i dag.

Det samspil, som er opstået mellem nationale og internationale domstole – og således mellem national og international ret og politik – er helt fundamentalt for forståelse af ret, politik og samfund i mange lande, herunder i Danmark. Internationale domstole opererer i de mest centrale områder af, hvad der tidligere var nationalstaternes helle: frihed, via internationale menneskerettigheder; økonomi, gennem internationale frihandelsaftaler; og straf, gennem international strafferet. Så min forskning forfølger dybest set en elementær grundvidenskabelig interesse i at forstå forskydningen af magt mod et internationalt niveau og dens implikationer for samfund på tværs af kloden.

Hvad er udfordringerne ved og perspektiverne for din forskning?

Selv om vi kan identificere centrale institutioner som f.eks. internationale domstole, er det en kolossal udfordring at gøre global jura og magt håndgribelig og empirisk forståelig. Men det er præcist det, vi søger at gøre i mit forskningscenter. At levere en empirisk undersøgelse af global governance via internationale domstole, som det udspiller sig ikke blot i Europa men også f.eks. Afrika og Latinamerika. Metodisk kræver den en kombination af big data-undersøgelser af retsafgørelser og kvalitative interviews med dem, som er med til at definere og siden at afgøre rammerne og reglerne for internationale sameksistens.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for forskningsfeltet opstod helt tilbage i midten af 1990erne, da jeg lidt tilfældigt kom til at være midt i en proces, hvor internationale retsnormer var med til at ændre samfund, nemlig fredsprocesserne i Mellemamerika. At observere på nærmeste hold, hvordan FN forsøgte at skabe zoner af legalitet og fredelig sameksistens efter mere end 30 års borgerkrig, skabte en grundlæggende interesse for og nysgerrighed i, hvorvidt international ret har potentialet til at sætte rammerne for en stadigt mere globaliseret verden. Det har siden bragt mig til utallige lande og problemstillinger, der involverer international ret.

Hvad betyder det for dig at modtage Carlsbergfondets Forskningspris?

Det er en meget stor ære at modtage denne pris. Jeg er dybt taknemmelig for den kollegiale indstilling til prisen, og for at ledende forskere fra vidt forskellige forskningsfelter har valgt at præmiere min forskning. Det er en stor anerkendelse, som gør mig dybt taknemmelig og stolt – og ikke blot på egne vegne, men på vegne af de mange kollegaer fra ind- og udland, som er en del af mit forskningscenter.

Privat baggrund: familieforhold, fritidsinteresser m.v.

Jeg er far til Esben på 8 og Asta på 11 og gift med Ashley, der arbejder indenfor finansiering af store IT-systemer. Når jeg ikke forsker eller er sammen med familien, bruger jeg min tid på musik som udøvende jazzmusiker og på cykelstierne i Nordsjælland. Hvis der skal tænkes nye tanker, så har jeg lært, at det er vigtigt at få koblet af fra forskningen. Det gør jeg bedst i øvelokalet eller på cyklen.

Se videoer med Mikael Rask Madsen