Mikael Rask Madsen | Carlsbergfondet

Mikael Rask Madsen

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2019

Mikael Rask Madsen er en af verdens absolut førende forskere i krydsfeltet mellem international ret, politik og samfund. Hans originale tilgang, som kombinerer juridiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder, har ført til banebrydende forskning inden for international ret, retssociologi og politisk sociologi.

Mikael Rasks grundforskning er på allerhøjeste internationale niveau, som også er dokumenteret ved, at han leder grundforskningscenteret iCourts. Hans grundforskning har samtidig haft markant og umiddelbar samfundsmæssig betydning.

Mikael Rask Madsens forskning centrerer sig hovedsaglig om internationale domstoles gennemslagskraft og autoritet – herunder en udforskning af deres sociale, juridiske og politiske processer. Han har således påvist, hvordan judiciel autoritet reelt er variabel og afhænger af specifikke handlinger både i og omkring domstolene. En forskning, der blandt andet har været konkret anvendt af internationale organisationer såsom Europarådet og Den Europæiske Union.

Lige siden sin ph.d. på École des Hautes Études en Sciences Sociales i Bourdieus forskningscenter har udviklingen af empirisk funderet retsvidenskab været i Mikael Rask Madsens fokus. Gennem en original videreudvikling af den franske sociolog og antropolog Pierre Bourdieus feltteori samt en nyfortolkning af Max Webers retssociologi har han været medskaber af det teoretiske og metodiske grundlag for en egentlig retsvidenskabelig grundforskning.

Dermed har han med sin gennemslagskraft og videnskabelig tyngde som forsker og centerleder været banebrydende i at sætte en ny dagsorden for empiriske studier af internationale domstole på tværs af kloden.

Den slags ændringer kommer ikke ud af ingenting. Mikael Rask Madsen har været både produktiv og handlekraftig igennem hele sin karriere. Mere end 160 videnskabelige publikationer har han fået udgivet, hvoraf mange er bragt i de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter, foruden flere bøger.