Thomas Kiørboe - Modtager af Carlsbergfondets Forskningspris 2018 | Carlsbergfondet

Thomas Kiørboe

Modtager af Carlsbergfondets Forskningspris 2019

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i havets mikroskopiske plankton. Plankton spiller en afgørende rolle for klodens kulstofkredsløb og for vores klima og er grundlaget for det liv i havet, som vi kan se og spise. Vi forsøger at forstå de grundlæggende mekanismer, der regulerer kulstofkredsløbet, stofudvekslingen mellem organismerne i plankton og produktionen af fisk i havet. Mikroskopiske planktonorganismers adfærd er begrænset af væskers dynamik og stoffers diffusion på en måde, som vi ofte ikke kan forstå med vores intuition. De er blinde og lever i en verden, hvor vand virker så tyktflydende som sirup.

Deraf udspringer en del af de problemstillinger, vi undersøger: Hvordan svømmer bakterier? Hvordan snuser de sig frem til et fødeemne, et marint ’snefnug’? Hvordan lokaliserer zooplankton bytte ved hjælp af hydrodynamiske signaler? Hvordan kan encellede organismer lugte deres fjender og forsvare sig ved at ændre adfærd eller producere giftstoffer? Hvordan finder en vandloppe duftsporet fra en mage, der med en vandloppes alen er nærmest uendelig langt væk?

Vi bruger formel væskefysik til at forstå og generalisere de grundlæggende mekanismer, der tilsammen beskriver havenes stofomsætning og rolle i det globale klima.

Hvad er udfordringerne ved og perspektiverne for din forskning?

Vi kan ikke studere alle organismer i havet, så vores største teoretiske udfordring er ud fra observationerne af et beskedent antal organismer at uddrage generelle principper for planktonorganismers vekselvirkninger med hinanden og med miljøet. Vi bruger en mekanistisk (fysisk) forståelse af vekselvirkningerne samt evolutionsbiologiske principper til at generalisere vores observationer. Dette er forudsætningen for de modeller af marine økosystemer, vi udvikler til forståelse og forudsigelse af havets ressourcer, stofkredsløb og følsomhed over for påvirkninger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid interesseret mig for biologi og naturhistorie, og i studietiden blev jeg tidligt inspireret af forskere, der søgte at gøre økologi og naturhistorie til (mere) eksakte videnskaber, som tolker observationer ud fra teoretiske overvejelser og beskrive dem ved hjælp af eksakt matematik. At mit forskningsfelt blev marinøkologi var nærmest et tilfælde. Undersøgelser af vadefugle tidligt i studietiden førte mig gradvist ud på dybere vand og til en fascination af havets usynlige, men meget smukke liv. Herhjemme var især professor Tom Fenchel en kilde til inspiration, og senere var samarbejdet med fysikere og matematikere med til at bestemme min vej som forsker.

Hvad betyder det for dig at modtage Carlsbergfondets Forskningspris?

Forskningsarbejde er krævende og koster på mange fronter, men der er især to ting der driver én: dels glæden ved at gøre en opdagelse eller indse en ny sammenhæng, dels andres anerkendelse af, at det, man har opdaget, er interessant og relevant. Jeg ser denne pris som en anerkendelse af, at besværligt, tværfagligt samarbejde kan føre til nye væsentlige indsigter. Jeg deler derfor med stor glæde æren for denne pris med mine mange kolleger og studenter, ofte med komplementære ekspertiser, der sammen med mig har drevet den forskning, som prisen anerkender. 

Privat baggrund: familieforhold, fritidsinteresser m.v.

Siden jeg var en stor dreng, har jeg været interesseret i fugle, og jeg deltog tidligt i videnskabelige observationer og projekter om fugle. Det friluftsliv, som det medførte, har fyldt meget i mit og familiens liv. Jeg har boet et år i fuglereservatet Tipperne, vi har boet et år i Thailand og vandret i regnskovene der, og vi har levet vildmarksliv i fjeldene i Skandinavien og Grønland og vandret i Californien og Arizona.

Jeg er født på Vestsjælland og har haft det held at vokse op i en stor familie og gifte mig ind i en stor familie, en mangfoldighed som har præget mit liv og stadig udgør mit personlige fundament. Jeg bor med min kone i Nordsjælland, hvor vi har vores to børn og 5 små børnebørn omkring os.