Thomas Kiørboe | Carlsbergfondet

Thomas Kiørboe

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2019

Thomas Kiørboe er en af verdens ledende forskere inden for marin økologi og har spillet en afgørende rolle for vores forståelse af livet i havene. Han er anerkendt globalt for sin originale og provokerende tilgang til forskningen, og som pioner indenfor mange områder af den marine økologi.

Med sin forskning og under sine ophold på både MIT i Boston og UC i Berkeley har han formået ikke bare at udvikle nye metoder, men også at skabe afgørende forståelsesmæssige bindeled mellem havets processer fra mikroskala til stor skala.

Thomas Kiørboes forskning er bemærkelsesværdig i at trække effektivt på to videnskabelige retninger – biologien og fysikken. Netop i krydsfeltet mellem de to har han skabt store resultater og blandt andet demonstreret, hvordan fødetilgængelighed i samspil med molekylær diffusion og mikroskala fluidbevægelse bestemmer strukturen af det marine pelagiske fødenet. Resultater, der siden er blevet eftervist igen og igen ved hans talrige feltundersøgelser.

Samme tværvidenskabelige tilgang har været i spil i hans epokegørende undersøgelser af marin ”sne” – millimeter små sammenklumpninger af dødt materiale, der har stor betydning for havets kulstofbudget og klodens klima. På baggrund af ihærdige studier har Thomas Kiørboe udviklet en simpel matematisk beskrivelse af dannelsen og betydningen af marin ”sne”, som i dag indgår som standard i mange biogeokemiske modeller over havets kulstofbudget.

Som leder af Center for Ocean Life har Thomas Kiørboe med smittende energi og begejstring inspireret flere generationer af nuværende og kommende marine forskere. Og ikke bare indenfor sig eget faglige miljø har han skabt en engageret og livlig atmosfære. Som ihærdig formidler af sin viden har han ofte deltaget på skoler, på videnskabelige festivaler og i medierne i både Danmark og udlandet. Her har han med stor entusiasme smittet såvel børn som voksne med sin egen fascination af havene og deres økosystem.