Carlsbergfondets Skolekonference

2014 stod i folkeskolens tegn. 200-året for den danske folkeskole blev fejret på mange måder. Samtidig trådte en ny folkeskolereform i kraft, en reform som affødte stærke reaktioner under tilblivelsen og vedvarende debat om visioner og mål for fremtidens folkeskole. Folkeskolens mange interessenter, herunder politikere, forskere, lærere, erhvervsliv, elever og forældre har alle givet deres bud på, hvad der skal til for at forny og forbedre folkeskolen.

Som en markering af afslutningen på Carlsbergfondets store skolehistorieprojekt afholdt Carlsbergfondets en skolekonference i Carlsberg Akademi den 6. januar 2015. Formålet med konferencen var at bruge skolehistorien som afsæt for en aktuel debat om dagens folkeskole og skolens fremtid.

Programmet for konferencen omfattede femten meget forskellige oplæg, der hver repræsenterede en synsvinkel på folkeskolen, som kan gøre beslutningstagere bedre rustede, når der skal træffes valg om fremtidens folkeskole. Arrangementet blev faciliteret af journalist Nynne Bjerre Christensen (DR2).

Programmet bestod af fem temaer udvalgt og inspireret af forskningsprojektet "Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år". De fem temaer spændte fra indførelse i de mange statistikker på skoleområdet til gennemgang af rummets betydning for læring. Blandt oplægsholderne var den internationale ”skoleguru” Pasi Sahlberg fra Finland. Forskeren, der i er gæsteprofessor på Harvard, gav sine bud på, hvordan folkeskolen kan opnå succes. Derudover var der på konferencen repræsentanter fra erhvervslivet, som kom med deres visioner for fremtidens skole i en afsluttende paneldebat med politikere.

Ofte omtales historien og hidtidig praksis generelt som en forhindring for fornyelse og forandring. Men historisk bevidsthed er et godt fundament for nytænkning og forandring. Et sådant fundament giver fembindsværket "Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år". Værket er resultatet af et stort forskningsprojekt, ledet og udført af professor Ning de Coninck Schmidt og lektor Charlotte Appel sammen med en række førende historikere, pædagoger m.fl. 

Bogværket giver for første gang en sammenhængende beskrivelse af den danske folkeskoles historie og udvikling. Det tegner skolehistorien, som den blev oplevet nedefra – af lærere, elever og forældre og i mindre grad af myndighederne. "Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år" er blevet til på baggrund af en lang række førstehåndskilders beretninger om, hvordan skolen har været praktiseret og er blevet oplevet gennem tiderne. Det er således tanken, at fembindsværket i kraft af sin kvalitet og tyngde kan udfordre de hurtige forklaringer og løsninger og dermed kvalificere debatten om vores tids skole og uddannelsessystem. Projektet har været finansieret af Carlsbergfondet gennem tre år med i alt 13 millioner kroner.

Der blev afholdt mange arrangementer i anledning af folkeskolens 200 års fødselsdag og den nye folkeskolereform. Carlsbergfondet ønskede med sin skolekonference at skabe en debat på et forskningsbaseret grundlag.