bæredygtig global udvikling 2016

Eftermiddagssymposium om FN’s 17 verdensmål


I anledning af udgivelsen Bæredygtig global udvikling er Carlsbergfondet vært for et symposium om FN’s verdensmål. Bogen er den første af sin art til at belyse alle FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv, og det vil ligeledes være temaet for eftermiddagen. 

FN’s 17 bæredygtighedsmål, de såkaldte verdensmål, er meget omfattende, idet de handler om hele verdens udvikling i de kommende årtier. Det er derfor ikke intentionen med bogen at behandle målene udtømmende, men i stedet at præsentere og drøfte målene ud fra nogle danske perspektiver. Bogen tager en positiv grundholdning – målene frembyder en række muligheder og potentialer, som det er Danmarks chance at være med til at realisere. Bidragsydere er blandt andet CEO for Grundfos Mads Nipper, Professor Katherine Richardson, Bæredygtighedsdirektør i Novozymes Claus Stig Pedersen og fhv. formand for folketinget og fhv. minister Mogens Lykketoft.

’Grundfos og Novozymes er eksempler på førende danske virksomheder, der formår at skabe succesrige forretninger ved at have blik for de globale udviklingsmål, som verdens lande har besluttet i FN. Og danske virksomheder bør være langt mere offensive, når det handler om at udtale sig politisk om ønskværdige samfundsforandringer, lyder opfordringen fra bogens forfattere.’

Bogen udgives af Djøf Forlag og er redigeret af Professor Steen Hildebrandt. Bogen er målrettet en bred gruppe af læsere, som har det til fælles, at de har en grundlæggende interesse for samfundsforhold og bæredygtighed. Bogen kan forudbestilles ved Djøf Forlag på forlag@djoef.dk.

Symposiet blev afholdt tirsdag den 22. november kl. 15–18 på Carlsberg Akademi

Følg og tweet med på #dksdg

Talere

Flemming Besenbacher

Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S, Carlsbergfondet og Tuborgfondet. Derudover er han næstformand i Innovationsfonden og medlem af bestyrelsen for Unisense. I perioden 2002-2012 var Flemming Besenbacher professor ved Science and Technology, Aarhus Universitet og stiftende centerleder for Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO). Flemming Besenbacher er anerkendt som en internationalt førende forsker inden for nanoscience, og han har publiceret mere end 670 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Han er tilmed en af Danmarks mest citerede forskere. Han er blevet udnævnt æresdoktor ved 12 kinesiske universiteter og har modtaget utallige hædersbevisninger i Danmark og i udlandet for sin forskning. Flemming Besenbacher er medlem af det eksklusive Chinese Academy of Science og Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.


Mogens Lykketoft

Cand.polit 1971 og formand for de socialdemokratiske studerende i sidste halvdel af 1960’erne. Mogens Lykketoft har været medarbejder og dernæst afdelingsleder for AE-rådet i årene 1966-81. For 35 år siden blev han valgt til Folketinget og har været skatte-, finans- og udenrigsminister samt formand for Socialdemokratiet og for Folketinget. I 2015-2016 blev han formand for FNs 70. Generalforsamling


Connie Hedegaard

Cand.mag i historie og litteraturvidenskab, formand for den international klimafond, KR Foundation, Tænketanken Concito og OECD Round Table for Sustainability. Hun har tidligere arbejdet som journalist, været chef for Radioavisen og vært på Deadline. I årene 2004-2009 var Connie Hedegaard miljøminister og herefter klima- og energiminister, og fra 2009-2019 har hun været EU-kommissær for Klima. I 2015 tiltrådte hun som formand for KR Foundation, som er en international miljøfond. Hun har i mange år været en del af de internationale klimaforhandlinger. 


Claus Stig Pedersen

Ph.d. og adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Han har de sidste 10 år været Direktør for Bæredygtighed i Novozymes A/S og tidligere Direktør for Bæredygtighed og Kvalitet hos Brødrene Hartmann A/S. Claus Stig Pedersen har i mere end 20 år fokuseret på at gøre virksomheder til drivkraft for en bæredygtig samfundsudvikling og har bl.a. fungeret som rådgiver for store multinationale virksomheder såsom Walmart, Procter&Gamble og Ingersoll Rand. Han har i samarbejde med UN Global Compact og World Business Council for Sustainable Development bidraget til udviklingen af FN's verdensmål siden processen startede ved Verdenstopmødet i Rio D´Janerio i 2012. I juni 2016 blev Claus Stig Pedersen anerkendt af FN for at have gjort en særlig indsats for at gøre SDG’erne til en strategisk dagsorden for erhvervslivet med udnævnelse til SDG pioner

Slides


Martin Bille Hermann

Direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet. Tidligere var han dansk ambassadør i Indonesien og sideakkrediteret i Dili, Østtimor og Port Moresby, Papua Ny Guinea. Før han blev ambassadør, havde Martin Bille Hermann flere positioner i Udenrigsministeriet, herunder afdelingschef for Asien og Stillehavsregionen. Før han tilsluttede sig den danske udenrigstjeneste, arbejdede han for UNDP i Bhutan. Martin Bille Hermann er økonom af profession og har også en kandidatgrad i Development Management fra London School of Economics.

Slides


Steen Hildebrandt

Professor emeritus ved Aarhus Universitet, ph.d., adjungeret professor i lederskab ved Copenhagen Business School og ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Forfatter og redaktør på en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold, herunder videnskabelige artikler i peer-reviewed internationale tidsskrifter. Han har igennem årene været medlem af en række tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer. Steen Hildebrandt er tidligere vismand i Det Nationale Kompetenceråd og fagredaktør på dagbladet Børsen.