Dansk Velfærdshistorie

Mandag d. 17. marts 2014 blev velfærds-begrebet debatteret af forskere og forfattere, da Carlsbergfondet inviterede til et tværvidenskabelig konference på Carlsberg Akademi.

Velfærdsstaten er et af Danmarks kendetegn. Lige så længe den har eksisteret, har den været kilde til politiske diskussioner og ført til forskningsmæssige spørgsmål som: Hvor kommer velfærdsstaten fra? Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvad er dens største fremtidige opgaver? Og hvor er velfærdsstaten egentlig på vej hen i dagens Danmark?

Symposiet på Carlsberg Akademi blev introduceret ved Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet. Herefter debatterede de inviterede forskere og forfattere velfærds-begrebet ud fra forskellige vinkler. I debatten deltog bl.a. professorerne Jørn Henrik Pedersen og Anne Marie Mai samt forfatterne Jens Smærup Sørensen og Kirsten Thorup.
 
Anledningen til Carlsbergfondets konference er, at Carlsbergfondet siden 2008 har støttet forskningsprojektet ’Dansk Velfærdshistorie’ med ca. 10 mio. kr. Forskningsprojektet er et samarbejde med forskningsprojektet ’Velfærdsfortællinger’, finansieret af VELUX-fonden. Begge projekter er udført ved Syddansk Universitet.

Forskningsprojektet er bl.a. blevet til et imponerende 6 binds værk om den danske velfærdshistorie. Værkerne giver den hidtil mest tilbundsgående skildring af tilblivelsen af velfærdsstaten. Det femte værk, ’Velfærdsstat i tidehverv’, udkom i efteråret 2013 og det sjette samt sidste bind i serien udkommer d. 5. august 2014 på forskningslederen Jørn Henrik Petersens 70 års fødselsdag.

Projektet ’Dansk Velfærdshistorie’ er ledet af Professor Jørn Henrik Petersen. De øvrige medlemmer af forskningsgruppen er Klaus Petersen, Niels Finn Christiansen, Lars Schädler Andersen, Jacob Christensen, Hans Chr. Johansen, Søren Kolstrup og Heidi Vad Jönsson.

Symposiet er ét i en række af symposier, som Carlsbergfondet afholder, for at medvirke til at sprede den nyeste viden blandt forskere, politikere og andre samfundsdebattører. Videnskab bliver først værdifuld, når den bliver formidlet. Derfor ser Carlsbergfondet det som en af sine fornemmeste opgaver at understøtte, at resultaterne af al den fremragende forskning Carlsbergfondet støtter, kommer samfundet til gode og bliver formidlet ud til interesserede.