Seneste podcasts: 24 Spørgsmål til Professoren

Podcast om videnskab produceret af Weekendavisen med støtte fra Carlsbergfondet

24 Spørgsmål til professoren

Hør eller genhør tidligere programmer

2021 -Forår


[To top]

28. juni: Naturen har brug for en håndgranat - Biodiversitetsforsker Carsten Rahbek

Biodiversitetsforsker Carsten Rahbek forklarer, hvorfor natur-romantik med udsætning af vilde heste og bisoner er en dårlig idé. Hvis man vil have genforvildning skal naturen hellere hjælpes på vej med kaos og rod, som giver nye biologiske nicher. Men fremfor alt handler det om plads.


[To top]

21. juni: Vi er alle institutionernes børn - Antropolog Eva Gulløv

Hvordan bliver vi til som mennesker? Gennem benhård socialisering i institutioner fra en tidlig alder. Samfundets krav går mod stadig mere selvbeherskelse, kropskontrol og subtile adfærdsmæssige balancer, og for forældre bliver ‘gode’ børn et stadig vigtigere projekt. Antropolog Eva Gulløv fortæller om den indre civiliseringsprocess.


[To top]

7. juni: Morgenluft for medicinsk cannabis? - Infektionsmediciner og cannabis-forsker Peter Leutscher

Jo, stoffer fra cannabis virker i nogle tilfælde og mod nogle symptomer. Infektionsmediciner og cannabis-forsker Peter Leutscher skiller dårlig forskning fra god og fortæller om det allestedsnærværende endocannobinoide system, der dæmper fysiologiens store udsving.


[To top]

31. maj: Ægyptomani - Museumsinspektør Anne Haslund Hansen

Det antikke Ægypten fylder stort i museer verden over, men hvordan har ægyptologien egentlig udviklet sig? Museumsinspektør Anne Haslund Hansen fortæller om turistsalg af falske barnemumier i 1600-tallet, en skelsættende dansk ekspedition i 1700-tallet, eksploderende Ægyptomani i 1800-tallet og nutidens kærlighed til CT-skanninger.


[To top]

25. maj: Hvad er det med ADHD? - Psykiater Per Hove Thomsen

Tilstanden er 80 procent arvelig og handler om for langsomt modnede frontallapper og et dopamin-system i uorden. Psykiater Per Hove Thomsen fortæller om mennesker, der ikke kan regulere opmærksomheden og filtrere virkeligheden som os andre. Og om, hvorfor ADHD-træk, som har været glimrende i en fjern fortid, opleves som syge i nutiden.


[To top]

17. maj: Ind i mørket - Kosmolog Steen Harle Hansen

Mørk energi udgør 70 procent af universets masse, siger konsensus blandt fysikere, men kosmolog Steen Harle Hansens nye teori afliver den mystiske størrelse. Måske er den postulerede mørke energi i virkeligheden en magnetisk egenskab hos det mørke stof. Men hvad består mørkt stof af, og hvorfor har vi ikke set det endnu? 24 spørgsmål til naturens inderste.


[To top]

10. maj: Virusjæger - Sygdomsdetektiv Thea Kølsen Fischer

Det var ikke flagermusens skyld! Det er årtier siden, en corona-virus sprang fra en flagermus til det endnu ukendte dyr, som smittede mennesker. Sygdomsdetektiv Thea Kølsen Fischer fortæller om sit vilde arbejde. Fra corona-jagt i Wuhan over opklaring af dødelig diarré på Jamaica til overvågning af mæslingeepidemier i det trygge Europa.


[To top]

3. maj: Kvinder og teknik - Datalog Pernille Bjørn

Historiens første programmør var kvinde – 100 år før computeralderen. Kvinders rolle i den tidlige teknologiudvikling er dog næsten usynlig. Vi har fortrængt kvinder med nøgleroller i den digitale krigsindsats, i Apollo-rumprogrammet og i spilbranchen. Datalog Pernille Bjørn beretter, om dengang IT var et kvindefag, og forklarer, hvorfor 1980 forandrede alt.


[To top]

26. april: Er det bare psykisk? - Sundhedspsykolog Peter La Cour.

Mere end hver tiende af os lider af ‘uforklarede fysiske symptomer’, fortæller sundhedspsykolog Peter La Cour. Fra hårdnakkede smerter, til irriterede tyktarme og kronisk træthed. Er det funktionelle lidelser, der bør høre under psykiatrien, eller sygdomme, hvis biologiske mekanismer bare ikke er fundet? Og kan man overhovedet skille psyke og soma ad?


[To top]

19. april: Sugardating - nu med forskning - Antropolog Christian Groes.

Hvorfor prøver hver tyvende unge danske kvinde sugardating? Det handler blandt andet om en kønskamp og kvinders desillusion med den digitale datingkultur, fortæller antropolog Christian Groes. Sugardating dækker spektret fra prostitution til kræsne kvinder, der har et ønske om kontrol, og fænomenet tegner en udvikling i vores forhold til kærlighed.


[To top]

29. marts: Svampenes hemmelige liv - Mykolog Lene Lange

Svampe er langt mere end paddehatte i flødesauce. Millioner af mikroskopiske arter udgør krumtappen i klodens stofkredsløb, og selv er vi afhængige af svampe, der gror på hud og slimhinder. Svampe er verdensmestre i enzymproduktion, fortæller mykolog Lene Lange, og derfor kan de redde en udfordret verden.


[To top]

22. marts: Kulturkrig på gamle knogler - Arkæolog Rune Iversen

Hvad foregik der egentlig i Danmarks stenalder, og risikerer DNA-forskning at give et forenklet syn på fortiden? Arkæolog Rune Iversen udlægger nye fund, der kaster lys på indvandring for 6000 år siden. Og han fortæller, hvordan moderne DNA-teknologi har udløst en kulturkrig, hvor fortiden risikerer at blive tolket i nutidens politiske billede.


[To top]

15. marts: Intelligente tarmbakterier behandler hjernesygdomme - Mikrobiolog Morten Sommer

Forskning i tarmflora er the shit, og nu rykker feltet for alvor. Mikrobiolog Morten Sommer fortæller om arbejdet med at udvikle skræddersyede mikrober som ‘levende medicin’. Bakterier, der fra tarmsystemet behandler for eksempel depression eller Parkinson. Det første produkt er allerede på markedet i USA – bakterier skabt til at behandle tømmermænd.


[To top]

8. marts: Velkommen til dystopiernes århundrede - Politolog Mikkel Vedby Rasmussen

Utopierne er stendøde, og i krisesamfundet handler politiske visioner om at afværge katastrofe, siger politolog Mikkel Vedby Rasmussen. Kriser er politikernes adgang til at udøve magt og gennemtvinge forandring. Den stærke stat er tilbage, men hvad betyder det for vores selvforståelse som borgere og for håndteringen af fremtidens udfordringer?


[To top]

1. marts: Tillykke til Dostojevskij! - Litteraturforsker Tine Roesen

I 200-året for den russiske forfatters fødsel fortæller litteraturforsker Tine Roesen om Dostojevskijs farverige liv og smadrer myten om hans ‘vanskelige’ bøger. Der er hæsblæsende handling, karakterer man aldrig glemmer, samfundskritik og store eksistentielle spørgsmål til forhandling. Og så er det vanvittig morsomt.


[To top]

22. februar: De unormale - Historiker Poul Duedahl

Først blev de interneret, så forsøgt elimineret og endelig normaliseret. Med historien om de Kellerske anstalter fortæller historiker Poul Duedahl om hundrede års udvikling i synet på de udviklingshæmmede. Behandlingen af ‘de udgrænsede’ og ‘de unormale’ er indgang til at forstå både samfund og menneskesyn.


[To top]

15. februar: Børn har problemer - ikke diagnoser - Børnepsykiater Pia Jeppesen

Psykisk sygdom er normalt. I løbet af livet opfylder 8 ud af 10 af os kriterierne for mindst én psykiatrisk diagnose, fortæller børnepsykiater Pia Jeppesen. Hun forsker i, hvordan man med kognitiv terapi effektivt kan hjælpe børn med problemer, før de ender i psykiatrien og får en diagnose. Diagnoserne siger nemlig meget lidt og giver i sig selv problemer.


[To top]

8. februar: Fremtidens kræftmedicin - et spørgsmål om dine data - Onkolog Ulrik Lassen

Hvorfor hjælper behandling kun nogle kræftpatienter, mens andre bare lider af bivirkninger? Og hvad er årsagen til den halvdel af alle kræfttilfælde, som ikke skyldes livsstil? Klinisk onkolog Ulrik Lassen forsøger at besvare begge spørgsmål ved at kortlægge patienters arvemasse og indsamle en bred vifte af data, som systemet i dag negligerer.


[To top]

1. februar: Imperiebyggeri - Historiker Peter Fibiger Bang

Er imperier altid undertrykkende strukturer, eller kan de være en glimrende styreform? Og hvad er det overhovedet for omstændigheder, der fører til opbygningen af imperier? Historiker Peter Fibiger Bang forklarer og foretager en rundgang i imperiernes historie fra Ægypten over Rom til det amerikanske imperium med afstikkere til Afrika og Osmannerriget undervejs.


[To top]

25. januar: Den moderne Frankenstein - Fysiker Steen Rasmussen

Fysiker Steen Rasmussen arbejder på at lave kunstigt liv. I laboratoriet har han konstrueret mikroskopiske tyggegummi-lignende strukturer, der har et stofskifte og kun mangler at kunne reproducere sig. 

Men hvad kan kunstige livsformer, som ikke ligner biologi, og hvordan skal et samfund omgås sådan noget »levende teknologi«?


[To top]

18. januar: Da den nye verden var gammel - Lektor i indianske sprog og kultur Jesper Nielsen

Lige under overfladen af nutidens Mexico ligger resterne af det gamle Mesoamerika. Det var en perlerække af avancerede civilisationer, der begyndte med olmekerne og sluttede for 500 år siden, da spanierne og deres allierede indtog det aztekiske imperiums monumentale hovedstad. Lektor i indianske sprog og kultur Jesper Nielsen er guide til landet under landet.


[To top]

11. januar: Drop skærmangsten - Mediepsykolog Andreas Lieberoth

Det er ikke skærme, computerspil og sociale medier, som ødelægger børn og unges koncentration og får dem til at mistrives. Det er snarere forældrenes fravær og dårlige forståelse af en ny verden. forklarer mediepsykolog Andreas Lieberoth. Og gennemgår, hvordan nyere forskning korrigere de tidlige alarmistiske studier.


[To top]

4. januar: Familien er en (vilkårlig) konstruktion - Antropolog Ole Høiris

Den moderne verden med sine mange forskellige familieformer har fat i noget. For der findes ingen ‘naturlig’ familieform, siger antropolog Ole Høiris. Han forklarer, hvordan videnskaben om menneskets oprindelse altid har været ladet med kulturelle værdier, og forestillingen om det ‘oprindelige’ formet af ideologi.