Video og podcast: Foredrag med John Mearsheimer | Carlsbergfondet

Video og podcast: Foredrag med John Mearsheimer: Vil et styrket Kina true verdensfreden?

Det er mere end sandsynligt, at USA og Kina vil blive kastet ud i en voldsdom sikkerhedskamp, som kan udvikle sig til en egentlig militær konflikt. Sådan lyder vurderingen fra den verdenskendte amerikanske professor på University of Chicago John Mearsheimer.


12. april 2018 gæstede Mearsheimer samtaleserien "Det vi ved – Det vi kan" med et foredrag om forholdet mellem USA og Kina. John Mearsheimer er kendt for at have skrevet klassikeren ’The Tragedy of Great Power Politics’. Han forudser, at et stadigt rigere Kina vil bruge markant flere penge på militæret i de kommende år for at dominere i Asien. Den udvikling kan USA ikke sidde overhørig. Og så har vi risikoen for direkte konfrontation.

Se hele foredraget med John Mearsheimer

Dato, tidspunkt og sted

12. april 2018
Københavns Universitets Festsalen, Fiolstræde 44, Kbh K

Det vi ved – det vi kan

Forelæsningen er en del af samtalerækken Det vi ved – det vi kan, som er udviklet i samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat. Det vi ved – det vi kan præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat. Her formidles den nyeste viden inden for et bredt spektrum af videnskabelige discipliner. Samtalerækken vil i det kommende år især behandle videnskabelige nybrud inden for blandt andet medicin, klimaforskning, kønsforskning, evolution og robotteknologi i lyset af aktuelle, globale problemstillinger.