Foredrag med Maragret E. Roberts - Sociale medier i demokratiets tjeneste? | Carlsbergfondet

Video: Foredrag med Margaret E. Roberts - Sociale medier i demokratiets tjeneste?

Hvem har eksempelvis ansvar for at kontrollere den politiske kampplads, når den bliver brugt til at begrænse og overvåge borgernes adgang til information? Bør de sociale medier selv tage et større ansvar? Hvad skal demokratiske regeringer stille op?

Sociale medier er en ny politisk kamparena, hvor mange ønsker at mobilisere tilhængere – og langt fra alle ønsker demokrati. Den 6. december gæstede den amerikanske stjerneforsker Margaret E. Roberts fra University of California samtaleserien "Det vi ved – det vi kan" med et foredrag om brugen og blokeringen af sociale medier i politisk øjemed.

Se hele foredraget med Margaret E. Roberts

Dato, tidspunkt og sted

6. december kl. 17-18.30
Københavns Universitets Festsalen, Fiolstræde 44, Kbh K

Det vi ved – det vi kan

Forelæsningen er en del af samtalerækken Det vi ved – det vi kan, som er udviklet i samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat. Det vi ved – det vi kan præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat. Her formidles den nyeste viden inden for et bredt spektrum af videnskabelige discipliner. Samtalerækken vil i det kommende år især behandle videnskabelige nybrud inden for blandt andet medicin, klimaforskning, kønsforskning, evolution og robotteknologi i lyset af aktuelle, globale problemstillinger.