Video og podcast af foredrag med Peter Campbell: Krigen mod kræften - version 2.0 | Carlsbergfondet

Video og podcast af foredrag med Peter Campbell: Krigen mod kræften

23. oktober 2018 gæstede Campbell samtaleserien "Det vi ved – Det vi kan" med et foredrag om den svære krig mod kræft.
Hvis vi vil sejre over kræften, skal vi ifølge den britiske forsker Peter Campbell erkende to ting: For det første: At man skal give alle kræftpatienter en individuel, skræddersyet behandling, der tager hensyn til kræftknudens genetiske natur hos den enkelte. Et kæmpe detektivarbejde. Men det er vejen. Og for det andet: Risikoen for at udvikle bestemte kræftformer afhænger til en vis grad af, hvor vi bor.

Podcast hele foredraget


 

Se hele foredraget

Dato, tidspunkt og sted

23. oktober 2018
Københavns Universitets Festsal, Fiolstræde 44, Kbh K

Det vi ved – det vi kan

Forelæsningen er en del af samtalerækken Det vi ved – det vi kan, som er udviklet i samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat. Det vi ved – det vi kan præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat. Her formidles den nyeste viden inden for et bredt spektrum af videnskabelige discipliner. Samtalerækken vil i det kommende år især behandle videnskabelige nybrud inden for blandt andet medicin, klimaforskning, kønsforskning, evolution og robotteknologi i lyset af aktuelle, globale problemstillinger.