Fredagstaler | Carlsbergfondet

Fredagstaler

Videnskabernes Selskabs foredragssal benyttes til Studenterforeningens Fredagstaler.

Besøg Studenterforeningens Fredagstaler og oplev veloplagte forelæsere berette videnskabelige emner inden for et bredt spektrum af fagområder.
Studenterforeningen har lange og stolte traditioner for at skabe og opildne til debat. Gennem tiden har markante personligheder fra universiteter, erhvervs- og kulturliv samt en række politikere gennem tiden givet deres synspunkter til kende fra talerstolen. Blandt tidligere talere kan bl.a. nævnes Kaj Munk, Niels Bohr, Winston Churchill, Jurij Gagarin, Thorvald Stauning, A. P. Møller, Nikita Krustjov, Dwight D. Eisenhower og Ben Gurion.

Tid og sted

Kl. 14:30 til kl. 17 - H.C. Andersens Boulevard 35, KBH V

Kommende Fredagstaler

7. december: 'Kedsomhedsknappen' ved museumschef på Nationalmuseet Anni Mogensen
Kan Nationalmuseet være museum for hele Danmark? 43% af danskerne har ikke været på Nationalmuseet de sidste 10 år, og det giver de fire overordnede grunde til. 1. Museet står på en kedelighedsplatform 2. Museet er usynligt 3. Museet har ikke en klar kernefortælling 4. Museet opfattes som en engangsforestilling.
Hvad gør man ved det?

Gratis, men tilmelding nødvendig - link til tilmelding kommer snarest


Tidligere Fredagstaler

26. oktober: 'Hvorfor taler vi så meget om dannelse' ved Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol, København
Hvorfor taler vi så meget om dannelse, fra dagtilbud til universitet? Fordi vi længes efter en fortid, der aldrig har eksisteret? Fordi vi føler os afmægtige over for tempo, fremdrift og målinger? Oplægget giver et bud og tillader sig den frihed ikke alene at rette en kritik mod staten, men også de institutioner og kredse som påkalder sig dannelsen.

5. oktober: 'Tanker om en konge: Betydningen af Svend Tveskægs første togt til England' ved historiker Lasse C. A. Sonne
Svend Tveskægs erobring af England fik afgørende betydning for den politiske udvikling i England gennem 1000-tallet, men hvordan udvikledes Svends tanker om en erobring fra hans togter i 990’erne til den endelige erobring i 1013? Foredraget vil se nærmere på Svends tidlige år som danerkonge og hans muligvis første togt i England. Lasse Christian Arboe Sonne, ph.d., er lektor i historie ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet.  

7. september: 'Planterne vil dræbe dig' ved Michael Broberg Palmgren, professor i Plantefysiologi 
Planter er højt udviklede væsener, der bestemt ikke bryder sig om at blive spist, heller ikke af vegetarer. I køleskabet er løg, selleri og salatblade stadig sprællevende, og de gør, hvad de kan, for at undgå deres skæbne. En beskyttet økologisk tilværelse i et drivhus passer planterne fint, hvilket forklarer, hvorfor de efter at have levet der heller ikke smager af noget.

8. juni: 'Baroque, Bildung og Bibel i Karl Lagerfelds design og personlige stil – Fortolkning af en æstetik' ved Ekstern lektor og historiker Michael A. Langkjær
Den tysk-fødte tøjdesigner og fotograf m.m. Karl Lagerfeld (f. 1933) er en af modebranchens mest markante og kontroversielle skikkelser. Lagerfelds store alsidighed giver unikke muligheder for tværfaglig efterforskning inden for almenhistorie, kunst-, litteratur- og religionshistorie og kønsstudier. På den baggrund har Michael A. Langkjærs  indkredset de tre temaer: Barok, Bildung og Bibel. Langkjærs igangværende studium er en nøje analyse og kritisk fortolkning af Lagerfelds æstetiske og intellektuelle særpræg, herunder hans påvirkninger fra barok og rokoko, tilegnelse af Bildung og optagethed af bestemte katolske og jødiske "bibelske" temaer. Dagen taler vil diskutere, hvordan en dynamisk sammenhæng mellem disse påvirkninger har motiveret Lagerfelds karakteristiske tilgang til både design og hans personlige stil.

4. maj: 'Bronzealderkvinders fortællinger' ved Karin Frei, Professor i arkæometri 
Egtvedpigen har for nylig vist os at ”rejser” i bronzealderen var noget som man kunne gøre ret ofte og ret hurtigt selv for mere end 3.000 år siden. Men var hun et enkeltstående tilfælde eller var dette med at rejse helt almindelig i bronzealderen? Karin M. Frei vil tale om ”Tales of Bronze Age Women” - et nyt 3-årigt tværfagligt forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet. Hør om hvor langt forskerne i projektet er, og hvad de har lært indtil videre.

6. april: 'Opmærksomhed' (fuldt booket) ved Peter Lund Madsen, Læge og hjerneforsker
Hvorledes indgår opmærksomhedsfunktionen i den almindelige afvikling af hjernens arbejde, er det den vigtigste hjernefunktion af dem alle og hvad sker der hvis den svigter?

2. marts: 'Du er ikke alene – den nye mikrobiomforskning og kroppen som økosystem' ved medicinhistoriker Adam Bencard
Lektor og medicinhistoriker Adam Bencard taler om små økosystemer. Bencard vil tage udgangspunkt i en af lægevidenskabens ubetinget største bedrifter, nemlig opdagelsen af mikroorganismernes rolle for smitsomme sygdomme. Meget tyder imidlertid på, at bakterierne spiller en mere kompleks rolle i forhold til sygdom og sundhed end hidtil antaget.