Det danske engagement i Den Arabiske Golf | Carlsbergfondet
Til projektoversigt

Det danske engagement i Den Arabiske Golf

Siden 1954 har Carlsbergfondet støttet danske arkæologers arbejde i Den Arabiske Golf. En af de helt centrale opdagelser i projektets tidlige år var fundet af den forhistoriske oldtidshovedstad Dilmun.

Af Eva Mortensen og Rubina Raja

Det var danske arkæologer fra Aarhus Museum – i dag Moesgaard Museum – der i 1953 indledte Danmarks tilstedeværelse i Den Arabiske Golf og undersøgte en række vigtige lokaliteter, der spænder fra forhistorisk tid til middelalderen. Det første sted, hvor undersøgelser blev iværksat – og stadig pågår – er Bahrain, hvor den sagnomspundne dilmunkultur blev lokaliseret af forskerne Peter Vilhelm Glob og Thomas Geoffrey Bibby i deres nysgerrighed på selvsamme kultur.

Byhøjen på Bahrain, hvorpå et senere portugisisk fort blev anlagt. Den danske lejr ses midt i borgen, 1970 (Moesgaard Museum).

Byhøj var oldtidshovedstad

Udgravning i 1954 – den første prøvegravning (Moesgaard Museum).

Projektet blev iværksat som et samarbejde mellem Aarhus Museum og Aarhus Universitet og var i mange år ledet af Glob, der senere blev rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet. I nyere tid er undersøgelserne blevet fortsat af Flemming Højlund, og i dag ledes initiativet af Steffen Terp Laursen, leder af Moesgaard Museums Orientalske Afdeling. 

En af de helt centrale opdagelser i projektets tidlige år var, at den byhøj, der blev arkæologisk undersøgt på øens nordkyst, viste sig at være den forhistoriske oldtidshovedstad Dilmun. Bosættelsen er i dag optaget på UNESCOs Verdensarvsliste over centrale verdenskulturarvslokaliteter, og den kan spores helt tilbage til 3. årtusinde f.Kr. 

Udgravningerne og fundene i Bahrain fortæller os om langdistancehandel og om fortidens store magtcentre i en region, der i mange århundreder var helt central – også i et globalt perspektiv. Dilmunkulturen og oldtidshovedstaden Dilmun var, indtil de danske undersøgelser begyndte, ikke blevet lokaliseret og var kun kendt fra sumeriske sagn og myter samt fra kileskriftstavler med handelsdokumenter fra Babylonien, der omtalte handel imellem dette område og Dilmun.

Tusindvis af gravhøje og et hellenistisk fort

Ud over den vigtige bosættelse er der i Bahrain flere områder dækket af oprindeligt op mod 76.000 gravhøje. Disse gravmonumenter blev ligeledes genstand for den danske missions forskning, og interessen for disse er fortsat. I 2017 udgav Steffen Terp Laursen en vigtig monografi om den nyeste danske arkæologiske forskning foretaget i forbindelse med de store gravhøje for Dilmuns konger.


Nogle af Bahrains mange gravhøje (Moesgaard Museum).

Det danske arkæologiske engagement i Golfen har ligeledes sat sit præg på flere andre lande i regionen, bl.a. Qatar og Oman og på øen Failaka i Kuwait. Failaka var en af Dilmuns handelskolonier, men også fund fra senere tider har vakt opsigt. En helligdom og et fort fra hellenistisk tid er bl.a. blevet udgravet og resultaterne herfra publiceret. 

Der spekuleres også på, om der i Bahrain skulle være et hellenistisk fort. På øen er der bl.a. fundet lertøj, glasvarer og mønter, som er tydeligt inspirerede af den græske kultur. Mange af fundene fra de danske projekter udgør centrale dele i regionens museer i dag, hvilket understreger vigtigheden af samarbejdet mellem de lokale kulturinstitutioner og de danske arkæologer.

I bogen Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer fortæller Steffen Terp Laursen om den danske indsats i Bahrain og i regionen, om dilmunkulturen og om personen og arkæologen Glob.

Læs mere i bogen: Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer

Bahrains gravhøje optaget på UNESCOs verdensarvsliste

Ny bog om kongegravene ved A’ali i Bahrain

Videre læsning

Andersen, H. et al. 1981. Kammerat Glob (Aarhus: Wormianum).

Glob, P.V. 1968. Al-Bahrain – de danske ekspeditioner til oldtidens Dilmun (Haslev: Gyldendal).

Højlund, F. 2007. The Burial Mounds of Bahrain: Social Complexity in Early Dilmun, Jutland Archaeological Society Publications, 58 (Aarhus: Jutland Archaeological Society).

Højlund, F. & H.H. Andersen. 1994-1997. Qala’at al-Bahrain, 1-2, Jutland Archaeological Society Publications, 30 (Aarhus: Jutland Archaeological Society).

Kjærum, P. et al. 1983-2004. Failaka/Dilmun: The Second Millennium Settlements, 1-4, Jutland Archaeological Society Publications, 17 (Aarhus: Jutland Archaeological Society).

Laursen, S. 2017. The Royal Mounds of A’ali in Bahrain: The Emergence of Kingship in Early Dilmun, Jutland Archaeological Society Publications, 100 (Aarhus: Jutland Archaeological Society).

Laursen, S. 2019. ”P.V. Glob – og oldtidshovedstaden Dilmun på Bahrain og den danske Golfekspedition”, i E. Mortensen og R. Raja (red.) 2019. Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag), s. 9-39.

Mathiesen, H. E. et al. 1982-1989. Failaka/Ikaros: The Hellenistic Settlements, Jutland Archaeological Society Publications, 16 (Aarhus: Jutland Archaeological Society).