Til projektoversigt

Danske arkæologers arbejde i det antikke Kalydon

Den antikke lokalitet Kalydon i Grækenland blev i 1920’erne og 1930’erne undersøgt i et dansk-græsk samarbejde. Kalydon ligger i den region, der hedder Aitolien. Byen er kendt fra flere mytologiske fortællinger – blandt andet myten om det kalydonske vildsvin, der hærgede regionen og derfor blev jagtet og dræbt af en gruppe af helte, deriblandt Meleager og Atalante.

Af Eva Mortensen og Rubina Raja

Kalydon har i de sidste to årtier været fokus for et nyt dansk klassisk arkæologisk engagement – et engagement, der er støttet af Carlsbergfondet. Men det hele startede, da den danske arkæolog Frederik Poulsen og den græske arkæolog Konstantin Rhomaios i 1923 fandt fælles fodslag og besluttede, at de ville påbegynde et nyt feltarkæologisk projekt i Aitolien. De fik tilladelse til at starte udgravningerne, og i 1926 drog Frederik Poulsen til Grækenland for at starte udgravningsarbejdet. I mellemtiden var han blevet udnævnt til direktør af Ny Carlsberg Glyptotek. En stilling han besad fra 1926 til 1943.

Udgravningerne er i gang, og Frederik Poulsen holder styr på resultaterne (Ny Carlsberg Glyptotek).

Helligdomme og gymnasion udgravet

Feltarbejdet i Kalydon fandt sted under fem kampagner fra 1926 til og med 1938. Udgravningerne koncentrerede sig hovedsageligt om byens ekstraurbane helligdomme – altså de helligdomme, som lå uden for byen. Under udgravningerne i 1920’erne og 1930’erne blev et stort helligdomsområde vest for byen undersøgt, og fundamentet til et stort dorisk tempel, Artemis Laphrias tempel, blev fritlagt. Andre templer, en søjlehal og skatkamre blev også fundet. 

Heroon udgraves, 1926 (Ny Carlsberg Glyptotek).

Allerede under første kampagne påbegyndtes udgravninger af en anden stor og meget interessant antik bygning uden for bymuren. Det viste sig at være et gymnasion, som var bygget oven på en underjordisk grav – en grav til atleten Leon, som er nævnt i en indskrift i graven. Komplekset blev tolket som et heroon, hvor heroen (helten) Leon blev æret. Desværre var graven allerede blevet plyndret af gravrøvere, da udgravningsholdet fandt den.                  

Nyere udgravninger støttet af Carlsbergfondet

Disse tidlige udgravninger i Kalydon var ikke støttet af Carlsbergfondet, men de nyere udgravninger, som har selve byen som primær fokus, har fundet sted og finder stadig sted med støtte fra bl.a. Carlsbergfondet. Både vejnet, teater, privathuse, bymur og flere andre bygninger er blevet undersøgt under forskellige danskledede arkæologiske projekter i byen. 

Førsteamanuensis Søren Handberg, udgravningsleder i Kalydon, har sammen med ph.d. Signe Barfoed, som står for fundregistreringen i Kalydon, skrevet om den antikke by - herunder de tidlige udgravninger samt ny forskning i byen - i et kapitel om Frederik Poulsen og Ejnar Dyggve i bogen Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer.

Rekonstruktionstegning af helligdomsområde og nederst i billedet heroon – begge dele uden for byen. Tegningen er udført af arkitekt Ejnar Dyggve, som var medleder af udgravningerne, som han deltog i fra 1932 (fra Dyggve og Poulsen 1948, tavle XXXV)

Læs mere i bogen Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer

Videre læsning

Barfoed, S. 2017. ”The Cults of Kalydon. Reassessing the Miniaturised Votive Objects”, Proceedings of the Danish Institute at Athens, 8, s. 131-148.

Dietz, S. & M. Stavropoulou-Gatsi (red.) 2011. Kalydon in Aitolia: Danish/Greek Field Work 2001-2005, Monographs of the Danish Institute at Athens, 12 (Aarhus: Aarhus University Press).

Dyggve, E., F. Poulsen & K.A. Rhomaios 1934. Das Heroon von Kalydon, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Historisk-filosofiske Skrifter, 7, 4.4 (København: Levin & Munksgaard).

Dyggve, E. & F. Poulsen 1948. Das Laphrion: Der Tempelbezirk von Kalydon, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Arkaeologisk-kunsthistoriske Skrifter, 1.2 (København: E. Munksgaard).

Poulsen, F. 1926. Vi vandrer – Rejseskildringer og Skitser (København: Gyldendalske Boghandel).

Poulsen, F. & K.A. Rhomaios 1927. Erster vorläufiger Bericht über die dänisch-griechischen Ausgrabungen von Kalydon, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Historiskfilologiske Meddelelser, 14.3 (København: A.F. Høst).

Vikatou, O., S. Handberg, N. Michaelides & S. Barfoed 2019. ”Topographical Work in Ancient Kalydon, Aitolia (2015-18), Proceedings of the Danish Institute at Athens, 9, 161-188.