Rhodosekspeditionen – Carlsbergfondets første store feltekspedition til middelhavsområdet | Carlsbergfondet
Til projektoversigt

Rhodosekspeditionen

Carlsbergfondets første store feltekspedition til middelhavsområdet

Den græske ø Rhodos har været et fokuspunkt for dansk arkæologisk og antikhistorisk forskning siden starten af 1900-tallet, hvor en dansk arkæologisk ekspedition drog til Rhodos for at udgrave og undersøge lokaliteten Lindos på øens sydøstkyst.

Af Eva Mortensen og Rubina Raja

Carlsbergfondet var bag ideen om en stor feltekspedition i middelhavsområdet, og valget faldt på Lindos, hvor en stor helligdom for Athena Lindia findes på byens akropol. Karl Frederik Kinch og Christian Sørensen Blinkenberg skulle lede foretagendet.

Her ses graveholdet på akropolen under de danske udgravninger (Ekspeditionsfoto, Antiksamlingen, Nationalmuseet, Rhodosarkiv).

Den Lindiske Tempelkrønike (Foto: Antiksamlingen, Nationalmuseet).

Vi kender til flere danske besøgende på øen igennem 1700- og 1800-tallet, og allerede ni år efter Carlsbergfondets oprettelse i 1876 havde fondet støttet et forskningsprojekt, som førte til minutiøse optegnelser af antikke levn og oldtidsbyer et andet sted i regionen, nemlig i det sydlige Makedonien. Det var selvsamme Kinch, som i perioden mellem 1885 og 1893 flere gange drog dertil for at klarlægge områdets antikke topografi. Vigtige oldtidsbyer blev identificeret, men størstedelen af resultaterne blev ikke publiceret.

Anderledes forholder det sig med Rhodosekspeditionen, som mellem 1902 og 1914 gjorde vigtige fund, ikke bare i Lindos men også ved andre interessante lokaliteter på øen. 

Udgravningsresultaterne er blevet udgivet, og fund er blevet hjembragt til Danmark – ejet af Carlsbergfondet, som skænkede dem til Nationalmuseet. Flere fund er i dag udstillet på Nationalmuseets Antiksamling og på Antikmuseet i Aarhus, og forskere arbejder den dag i dag fortsat med genstandene og med Rhodos’ oldtidsbyer. 

Et af de allervigtigste fund fra Rhodosekspeditionen er den store stele med en ekstensiv indskrift, som kaldes ”Den Lindiske Tempelkrønike”. 

Stelen blev fundet i 1904, genbrugt som belægning på pladsen ved den byzantinske kirke for Agios Stephanos neden for højen. Indskriften dateres til 99 f.Kr. og var oprindeligt opsat i helligdommen, hvor den fortalte de besøgende om de gaver, som gennem tiden var skænket til gudinden Athena Lindia – og om dem, der gav dem: blandt andet sagnhelte, fremmede konger og lindierne selv. Indskriften fortæller ligeledes om episoder i byens historie, hvor gudinden åbenbarede sig og hjalp lindierne.


Maleri af akropolen og Lindos. Helvig Kinch 1903-1908 (Foto: John Lee 2015, Antiksamlingen, Nationalmuseet).

Stine Schierup, forsker på Antiksamlingen ved Nationalmuseet, har gravet sig dybere ned i arkiverne med K.F. Kinchs materiale og set på to af de tidlige projekter støttet af Carlsbergfondet. 

Læs meget mere om det i bogen Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer

Videre læsning

Blinkenberg, C.S. 1919. Oversættelse af Den Lindiske Tempelkrønike (København: Nationalmuseet).

Blinkenberg, C.S. 1931-1941. Lindos: Fouilles de l’Acropole 1902-1914, I-II (Berlin: Walter de Gruyter).

Dyggve, E. 1960. Lindos: Fouilles de l’Acropole 1902-1914 et 1952, III : Le Sanctuaire d’Athena Lindia et l’architecture lindienne (Berlin: Walter de Gruyter).

Higbie, C. 2003. The Lindian Chronicle and the Greek Creation of their Past (Oxford: Oxford University Press).

Hoffmann, S. 2015. ”Gudinden Athana Lindia og hendes helligdom på Rhodos”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 2015, s. 88-103.

Lund, J. 2019. ”Danish Visitors to Rhodes prior to the Carlsberg Expedition (1902—1914)”, i S. Schierup (red.): Documenting Ancient Rhodes: Archaeological Expeditions and Rhodian Antiquities, Gösta Enbom Monographs, 6 (Aarhus: Aarhus University Press), s. 51-70.

Schierup, S. 2019. ”K.F. Kinch – og udforskningen af oldtidsbyer på Rhodos og den makedonske halvø”, i E. Mortensen & R. Raja (red.): Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag), s. 71-103.

Schierup, S. & E. Kaninia. 2017. ”Vroulia – en antik by på Rhodos”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 2017, s. 86-101.