Video fra udgravningerne i Rom | Carlsbergfondet

Video fra udgravningerne i Rom

Video 1: Endelig er udgravningen i Rom i gang
30. januar 2019

Det har længe kriblet i et hold danske (og italienske) arkæologer. Carlsbergfondet har bevilget 11 mio. kr. til en prestigefyldt udgravning i Cæsars Forum. Efter en masse forberedelser er selve udgravningen i gang. En helt enestående arkæologiske udgravning vil i den kommende tid blive gennemført i et af Italiens vigtigste arkæologiske monumenter Cæsars Forum, som er Roms tidligste kejserforum. Cæsars Forum er aldrig blevet fuldt udgravet, hvilket gør sandsynligheden for interessante fund meget høj.

Video 2: Nye fund under gulvet
7. februar 2019

I første lag af udgravningen i Rom har arkæologerne frilagt gulvniveauet i stueetagen i et af Alessandrino-kvarterets huse, hvor en fin gulvbelægning er kommet til syne. Under gulvet er fundet et afløb, som måske er brugt til et toilet. Alessandrino-kvarteret er opført i slut 16. – start 17. århundrede. Anlagt oven på det meste af Trajans såvel som Cæsars Fora. Kvarteret stod frem til 1930'erne, hvor det blev revet ned i forbindelse med anlæggelsen af Mussolinis Via dell’Impero, der i dag har navnet Via dei Fori Imperiale.

Video 3: Nye afdækkede lag dokumenteres
20. februar 2019

En stor del af det arkæologiske arbejde består i opmåling, beskrivelse og registrering. I udgravningen graver arkæologerne sig ned gennem flere jord- og kulturlag. Når de lag er fjernet er der blot dokumentationen tilbage. Den nuværende fase af udgravningen består i at afdække strukturer fra mure i Alessandrino-kvarteret, der er opført i slut 16. – start 17. århundrede. Forskerne fjerner fyldmateriale fra 1930’erne mellem murene og har bl.a. fundet stykker af keramik.

Video 4: Kælderstrukturerne under kærlig hånd
26. februar 2019

Under stueplanet i Alessandrino-kvarteret (opført i 1600-1700-tallet) er kælderstrukturerne bevaret. Arkæologerne er i gang med at opmåle kældrene, som har fungeret som opmagasinering af tidligere fund af omtrent tusind kasser keramik fra tidligere udgravninger på Cæsars Forum i 1998-2000. I marts 2018 blev fundene flyttet til Det Danske Institut i Rom. Her bliver de nu nøjere undersøgt og registreret. Kælderstrukturerne fra Alessandrino-kvarteret vil blive brudt op, så udgravningerne kan fortsætte til dybereliggende kulturlag. Dvs. til kejsertiden, republikken og til perioderne Arkaisk tid, den tidlige jernalder og den sene bronzealder.

Video 5: Fund af romerske teglsten
7. marts 2019

Arkæologerne graver i Alessandrino-kvarterets gamle kælderstrukturer og har fundet romerske teglsten med stempler, der kan fortælle af hvem og hvornår de er produceret. Når de fundne ting er udgravet følger et enormt arbejde med at fotografere, måle og tegne fundene. Ud over gravearbejdet arbejder forskerne også med de mange keramikfund der er på Det Danske Institut. De kommer fra tidligere udgravninger og er under klargøring til publikation. Der laves typologiske tegninger af det fundne keramik og teglstenene. De seneste måneder er der blevet fremstillet flere hundrede tegninger. Derefter digitaliseres tegningerne, så de kan blive publiceret.

Video 6: Nyt fund af basen til en gammel romersk søjle
24. marts 2019

I Rom har arkæologerne senest fundet basen til en gammel romersk søjle. Den er ikke antik, men kan dateres til det 17. eller 18. århundrede og er dermed neoklassisk. Den har været anvendt i Alessandrino-kvarteret, og forskerne gætter på, at søjlen har været brugt i forbindelse med f.eks. et vindue eller en dør, hvor der har stået en søjle på hver side. Alessandrino-kvarteret blev ryddet i starten af 1930’erne. Der væltede man husene, jævnede området med jorden og dækkede resterne til med det fyldlag, som arkæologerne er i gang med at udgrave nu.

Video 7: Tydelige rester af nedrevne huse
16. april 2019

Alessandrino-kvarterets gulve med oktagonale – ottekantede – fliser er typiske for 1910-1930'ernes huse i Rom. Fyldet imellem strukturresterne er meget kompakt. Det består af murbrokker, jord og puds, men også metallister, der tidligere har siddet på døre, samt rester af fordums inventar, som f.eks. bunden af en glasflaske, der nok er en vinkolbe. Kvarteret blev ryddet i 1930'erne, hvor husene blev væltet. En del af murbrokkerne blev fjernet, mens en stor del blev jævnet ud mellem de tilbageværende murrester og siden dækket af et fyldlag.

Video 8: Udgravninger bliver til 3D-modeller
29. maj 2019

Arkæologerne fotograferer det udgravede område og laver et såkaldt fotogrammetri, som kan bruges til at dokumentere overfladepunkter og lave 3D-modeller af området. I første fase sættes over 1000 fotos sammen og skaber en såkaldt "punktsky", som bearbejdes for at rekonstruere rumfanget af de udgravede rum. Den færdige model med overfladestrukturer gør det bl.a. muligt at undersøge murkonstruktionerne. 3D-dokumentationen er grundlæggende for opmålingen og registreringen af bygningsstrukturerne. Især i fasen efter strukturerne fra Alessandrino-kvarteret er blevet revet ned.