Video fra udgravningerne i Rom

Rom14: Romersk kloak fyldt med antikke genstande
22. december 2022

Romersk glas, små oliebeholdere i ler og fint udskårne genstande i ben. Romersk kloak er sprængfyldt med antikke genstande. Under udgravningen på Cæsars Forum i Rom dukkede en mere end 2000 år gammel romersk kloak op. Da arkæologer fik gravet sig hele vejen ned i kloakken, lå der bunker af fine og velbevarede genstande, der kan dateres helt tilbage til første århundrede e.v.t. Arkæologerne formoder, at man på et tidspunkt for ca. 2000 år siden simpelthen har valgt at rydde op i nærområdet og derfor smidt ’affaldet’ ned i kloakken. Nu genser arkæologerne - og vi - som de første alle genstandene efter glemslen i kloakken i et par tusind år.

Video 13: Tre børnegrave i et beboelsesområde er dukket op
18. maj 2022

Under udgravningen i Rom er arkæologerne stødt på tre vaser, der lå tæt på hinanden. Det viste sig at være kister, da hver enkelt vase indeholdt skelet af et barn på 1-2 års alderen. Gravene er fra den arkaisk tid mellem 700 og 600 f.v.t., og fundet er meget usædvanligt. For normalt begravede man ikke de døde i de områder, hvor romerne selv boede. ”Når de alligevel har været placeret inden for bebyggelsen, skyldes det formentlig, at børn dengang ikke blev anset for at være ’rigtige’ mennesker, før de nåede en vis alder. Det skyldes, at der dengang var en meget høj børnedødelighed, og man ventede derfor med at betragte dem som medlemmer af samfundet, indtil de havde nået en vis alder,” fortæller udgravningsleder Jan Kindberg. Arkæologerne er nu ved at studere gravene nærmere bl.a. for at blive klogere på, hvorfor de tre grave er placeret i et beboelsesområde. Her arbejder arkæologerne med 2-3 teorier, som du kan høre mere om i videoen.

Video 12: Hvad gemmer der sig 8 meter under gadeniveau på Cæsars Forum i Rom?
19. september 2021

Arkæologerne har nu gravet sig 2000 år tilbage i tiden – ned til den romerske fase. Og det nærmest vælter frem med fund fra Cæsars tid. Lige fra store granitsøjler, fragmenter af udsmykninger og skulpturer til dyreknogler, mønter og keramik. I niveauet umiddelbart under Cæsars Forum har arkæologerne frilagt kanaler, som blev anvendt til at dræne vandet væk fra Cæsars Forum. Arkæologerne forventer flere enestående fund i den næste tid. For udsnittet på Cæsars Forum, hvor der graves, er aldrig tidligere blevet udgravet. Så det er en sand skattekiste, arkæologerne er ved at ’åbne’.

Video 11: Bronzemønter og knogler pibler op fra kloakken
6. juni 2021

En ældgammel kloak fra 1500-tallet har været en sand guldgrube for udgravningsleder Jan Kindberg & Co. Med fund af mønter, knogler, glas, keramik m.m. er arkæologerne i stand til at dokumentere og få et dybt indblik i, hvordan folk levede i 1500-tallet i Alessandrino-kvarteret i Rom - det vi i dag kender som Cæsars Forum. Hidtil har viden om kvarteret været meget begrænset, da hele kvarteret i 1930’erne blev jævnet med jorden af Mussolini, fordi han ønskede en stor paradevej midt igennem Rom. Nedrivningen af kvarteret skete med en hast, der betød, at man ikke nåede at dokumentere området i alle detaljer. Det lykkes nu i langt større grad i forbindelse med den store dansk-italienske udgravning i Rom på Cæsars Forum.

Video 10: Nye fund i Rom kaster nyt lys over Alessandrino-kvarterets historie
29. april 2021

Nye fund i Rom indikerer, hvordan Alessandrino-kvarteret udviklede sig kronologisk fra midten af 1500-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. I 1930’erne blev hele kvarteret nemlig jævnet med jorden af Mussolini, fordi han ønskede en stor paradevej midt igennem Rom. Nedrivningen af kvarteret skete med en hast, der betød, at man ikke nåede at dokumentere området i alle detaljer. Det lykkes nu i langt større grad i forbindelse med den store dansk-italienske udgravning i Rom på Cæsars Forum.

Video 9: Arkaiske periode
20. november 2020

Fra den arkaiske periode ca 600 f.v.t. - som de fleste kun kender fra myterne om de sidste tre konger af Rom – er der gjort en række markante arkæologiske fund. Heriblandt en række monumentale templer, en stor bymur, beboelseshuse af sten og genstande som vidner om stærke forbindelser til andre Middelhavskulturer. Ph.d-studerende Nikoline Sauer forsker i beboelseshusene, der er fundet på Cæsars Forum. De er ret unikke, da der er meget få velbevarede beboelseshuse fra den arkaiske periode.

Video 8: Udgravninger bliver til 3D-modeller
29. maj 2019

Arkæologerne fotograferer det udgravede område og laver et såkaldt fotogrammetri, som kan bruges til at dokumentere overfladepunkter og lave 3D-modeller af området. I første fase sættes over 1000 fotos sammen og skaber en såkaldt "punktsky", som bearbejdes for at rekonstruere rumfanget af de udgravede rum. Den færdige model med overfladestrukturer gør det bl.a. muligt at undersøge murkonstruktionerne. 3D-dokumentationen er grundlæggende for opmålingen og registreringen af bygningsstrukturerne. Især i fasen efter strukturerne fra Alessandrino-kvarteret er blevet revet ned.

Video 7: Tydelige rester af nedrevne huse
16. april 2019

Alessandrino-kvarterets gulve med oktagonale – ottekantede – fliser er typiske for 1910-1930'ernes huse i Rom. Fyldet imellem strukturresterne er meget kompakt. Det består af murbrokker, jord og puds, men også metallister, der tidligere har siddet på døre, samt rester af fordums inventar, som f.eks. bunden af en glasflaske, der nok er en vinkolbe. Kvarteret blev ryddet i 1930'erne, hvor husene blev væltet. En del af murbrokkerne blev fjernet, mens en stor del blev jævnet ud mellem de tilbageværende murrester og siden dækket af et fyldlag.

Video 6: Nyt fund af basen til en gammel romersk søjle
24. marts 2019

I Rom har arkæologerne senest fundet basen til en gammel romersk søjle. Den er ikke antik, men kan dateres til det 17. eller 18. århundrede og er dermed neoklassisk. Den har været anvendt i Alessandrino-kvarteret, og forskerne gætter på, at søjlen har været brugt i forbindelse med f.eks. et vindue eller en dør, hvor der har stået en søjle på hver side. Alessandrino-kvarteret blev ryddet i starten af 1930’erne. Der væltede man husene, jævnede området med jorden og dækkede resterne til med det fyldlag, som arkæologerne er i gang med at udgrave nu.

Video 5: Fund af romerske teglsten
7. marts 2019

Arkæologerne graver i Alessandrino-kvarterets gamle kælderstrukturer og har fundet romerske teglsten med stempler, der kan fortælle af hvem og hvornår de er produceret. Når de fundne ting er udgravet følger et enormt arbejde med at fotografere, måle og tegne fundene. Ud over gravearbejdet arbejder forskerne også med de mange keramikfund der er på Det Danske Institut. De kommer fra tidligere udgravninger og er under klargøring til publikation. Der laves typologiske tegninger af det fundne keramik og teglstenene. De seneste måneder er der blevet fremstillet flere hundrede tegninger. Derefter digitaliseres tegningerne, så de kan blive publiceret.

Video 4: Kælderstrukturerne under kærlig hånd
26. februar 2019

Under stueplanet i Alessandrino-kvarteret (opført i 1600-1700-tallet) er kælderstrukturerne bevaret. Arkæologerne er i gang med at opmåle kældrene, som har fungeret som opmagasinering af tidligere fund af omtrent tusind kasser keramik fra tidligere udgravninger på Cæsars Forum i 1998-2000. I marts 2018 blev fundene flyttet til Det Danske Institut i Rom. Her bliver de nu nøjere undersøgt og registreret. Kælderstrukturerne fra Alessandrino-kvarteret vil blive brudt op, så udgravningerne kan fortsætte til dybereliggende kulturlag. Dvs. til kejsertiden, republikken og til perioderne Arkaisk tid, den tidlige jernalder og den sene bronzealder.

Video 3: Nye afdækkede lag dokumenteres
20. februar 2019

En stor del af det arkæologiske arbejde består i opmåling, beskrivelse og registrering. I udgravningen graver arkæologerne sig ned gennem flere jord- og kulturlag. Når de lag er fjernet er der blot dokumentationen tilbage. Den nuværende fase af udgravningen består i at afdække strukturer fra mure i Alessandrino-kvarteret, der er opført i slut 16. – start 17. århundrede. Forskerne fjerner fyldmateriale fra 1930’erne mellem murene og har bl.a. fundet stykker af keramik.