Videnskab | Lidenskab

Videnskab og kunst mødes, når Carlsbergfamilien inviterer til en række aftenarrangementer under overskriften Videnskab | Lidenskab. Med afsæt i et tema byder hver aften på et fuldt program med bl.a. live interviews med internationalt anerkendte videnskabsfolk og landets førende kunstnere.

Kommende arrangementer

Torsdag den 28. september kl. 18.30-20.15 - ERINDRING

Aftenen står i hukommelsens tegn, når Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek igen inviterer til Videnskab|Lidenskab. Under overskriften ERINDRING mødes psykologiprofessor Dorthe Berntsen og billedkunstner og filmskaber Jane Jin Kaisen med journalist Nynne Bjerre Christensen til en samtale om, hvordan minder bliver konstrueret, hvordan vi personligt og kollektivt organiserer vores erindringer i fortællingen om vores liv, og hvilken betydning erindring har for opbygning og forankring af personlig identitet. Få indblik i, hvad selvbiografisk hukommelse er, hvordan den udvikler sig gennem livet, hvordan vores opfattelse af fortiden formes og påvirkes af kulturelle perspektiver, og hvorfor vi ikke altid kan stole på vores erindringer. Og hør om, hvordan autobiografiske erfaringer kan informere en kunstnerisk praksis.

Læs mere og køb billetter


Afholdte arrangementer

Torsdag den 17. november 2022 - UCENSURERET

Massemedier, retten til at udtrykke sig og grænser for den offentlige samtale. Mød historiker Ulrik Langen og kunstner Maja Malou Lyse, der på scenen i Glyptotekets Festsal interviewes om nutidens komplekse mediebillede og den moderne debats fødsel. Hør blandt andet om de tre vilde år fra 1770 til 1773, hvor Christian 7. og hans livlæge J.F. Struensee pludselig fjernede al censur, indførte trykkefriheden og dermed kickstartede en helt ny offentlighed i Danmark.
Journalist Nynne Bjerre Christensen styrer slagets gang.


Torsdag den 8. september 2022 - En aften om HEKSE

Livtag med hekseri i forskellige afskygninger. Journalist Nynne Bjerre Christensen byder op til samtale med historiker Louise Nyholm Kallestrup og kunstner Rasmus Myrup om heksens mytologiske ophav, trolddomsafstraffelser og heksekunst. Hør blandt andet om de fem vilde år fra 1617 til 1622, hvor over halvdelen af alle hekse, der nogensinde er blevet brændt i Danmark, blev henrettet på bålet. Og bliv klogere på heksens tætte forbindelse til naturen og på hvordan det kunstneriske arbejde med outsidere, hekse og afvigere kan genfortolke fænomenerne og give interessante indsigter i en nutidig sammenhæng.


Torsdag den. 28. april 2022 - En aften om TEGN

Under overskriften TEGN vil journalist Nynne Bjerre Christensen sammen med runolog Lisbeth Imer og kunstner Gudrun Hasle føre os ind i en verden af skrift og betydninger. Forsker på Nationalmuseet, Lisbeth Imer, vil fortælle om sin fascination af runeskriften og hendes mangeårige engagement i at forstå udbredelsen og brugen af runerne gennem tiden. Herefter vil kunstner Gudrun Hasle fortsætte samtalen med afsæt i sin kunst, der med hudløst ærlige ord og sætninger med stavefejl eksplicit omfavner hendes ordblindhed og skaber nye ord og betydninger for beskueren.


Torsdag den. 17. marts 2022 - En aften om DET UKENDTE

Den står på udforskning af nye territorier og fascination af universet. Under overskriften DET UKENDTE vil leder af Mars-gruppen på Niels Bohr Institutet Morten Bo Madsen tale med journalist Nynne Bjerre Christensen om fascinationen ved den røde planet samt den igangværende Mars-mission, der måske kan kaste lys over det ultimative spørgsmål: er vi alene i universet? Herefter vil kunstner Lea Porsager fortælle om sin kunst, der ofte kredser om det ukendte i erfarede objekter og skaber sprækker til ukendte dimensioner.


Torsdag den 4. november 2021 -  En aften om FLOKMENTALITET

Den står på adfærdsreguleringer og normbrydere. Under overskriften FLOKMENTALITET mødte journalist Nynne Bjerre Christensen professor Michael Bang Petersen og performancekunstner Esben Weile Kjær til samtaler om danskernes adfærd under corona samt kunstnerisk praksis i lyset af ungdoms- og ikke mindst klubkulturens frihedssøgende idealer.


Torsdag den 30. januar 2020 - En aften om VI & DEM

Den accelererende globalisering synes langt fra at mindske behovet for at definere kulturelle tilhørsforhold og forskelle. Men hvad er det for mekanismer, der gør, at vi er tilbøjelige til at skelne mellem ”os” og ”de andre”?

Under overskriften VI & DEM mødtes journalist Nynne Bjerre Christensen med filosof og professor ved Københavns Universitet og University of Oxford, Dan Zahavi, til en samtale om begrebet ”vi” og hvorfor og hvordan fællesskab og kollektiv identitet både inkluderer og ekskluderer. Billedkunstner Jeannette Ehlers deltog også i samtalen.


Torsdag den 14. november 2019 - En aften om MANIPULATION 
                           
Bliv klogere på misinformation, halve sandheder og lodrette løgne, når professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Rebecca Adler-Nissen taler med journalist Mikkel Frey Damgaard om falske nyheder og den voksende spredning af dem på de sociale medier. 

Fotograf Henrik Saxgren fortsætter samtalen, når han interviewes om sin praksis, der placerer sig i krydsfeltet mellem dokumentation og kunst, mellem sandhed og iscenesættelse. Afslutningsvis vil Tine Bagh, Museumsinspektør på Glyptoteket, fortælle om oldtidens ekspert i kvindelig manipulation, selveste Dronning Kleopatra, med udgangspunkt i en stele fra hendes tid.


Lørdag den 15. juni 2019 - Særudgave optaget på Folkemødet - TOTALNATUR

Bliv klogere på naturen, dens biodiversitet og arternes sameksistens i en samtale mellem biologiprofessor Jens-Christian Svenning og kunstner Tue Greenfort.

Sammen med journalist Nynne Bjerre Christensen dykker de ned i begrebet ”Totalnatur” i denne særudgave af Videnskab|Lidenskab, der er optaget på Folkemødet 2019.


Torsdag 5. september 2019 - En aften om VAND

Mød professor i biologisk oceanografi og leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre, Katherine Richardson, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om stigende verdenshave og vigende marineøkosystemer. SUPERFLEX fortsætter aftenen, når en af flexerne interviewes om kunstnergruppens praksis, der senest har sat kursen mod Stillehavet. 

Aldrig før har vi talt så meget om vand. Vand findes i dag både som en knap resource i form af rent drikkevand, og som en trussel i takt med stigende vandstande i havene. Kan videnskaben fortælle os, hvad der op og ned? Og kan kunsten være med til at diskutere de helt konkrete problemstillinger omkring stigende vandstande i havet?


Torsdag den 2. maj 2019 - En aften om kunst og samfund

Hør dr.phil. og professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet Lasse Horne Kjældgaard i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om kunstens og kulturens tilstedeværelse i politik - eller manglen på samme. Billedkunstneren FOS fortsætter samtalen, når han interviewes om sin kunstneriske praksis, der netop kendetegner sig ved et vedholdende engagement i spændingsfeltet mellem kunst og samfund. Afslutningsvis vil museumsinspektør Anne Marie Nielsen fra Glyptoteket med afsæt i Kejser Vitellius fortælle om portrætkunst, der politiserer.


Torsdag den 28. marts 2019 - En aften om ARV Hør evolutionsbiolog og professor ved Cambridge University og Københavns Universitet Eske Willerslev i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om arv og DNA. Efterfølgende vil billedkunstner Julie Nord fortsætte samtalen om sit særegne billedunivers, der ofte kredser mellem konstruktion og oprindelse i den menneskelige identitet. Afslutningsvis vil Glyptotekets samlingschef, arkæolog Rune Frederiksen, med udgangspunkt i de antikke skulpturer i Festsalen fortælle om, hvordan romerske motiver, positurer, metoder og udtryk gik i arv.


15. november 2018 - En aften om STRAF Hør professor i etik og retsfilosofi fra Roskilde Universitet, Jesper Ryberg, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om straf og de etiske spørgsmål i forbindelse med retssystemets anvendelse af neurovidenskabelig viden og teknologi. Billedkunstner Michael Kvium fortsætter aftenen, når han interviewes om sin kunstneriske praksis, der kredser om menneskets allerværste sider og fremstiller det grimme, grumme og tabubelagte i den menneskelige eksistens. Afslutningsvis kaster inspektør ved Glyptoteket, kunsthistoriker Christine Tommerup, et blik på Jean-Baptiste Carpeaux’s mesterværk af Grev Ugolinos straf i Dantes helvede. Skulpturen vises i aftenens anledning i en særpræsentation i den smukke Festsal.


20. september 2018 – En aften om UNIVERSET
Hør astrofysiker og professor ved Niels Bohr Instituttet, Anja C. Andersen, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om stjernestøv og planetdannelser. Hør også billedkunstner Eric Andersen blive interviewet om sin kunstneriske praksis, der byder på afstikkere i det ydre rum. Aftenen afrundes af Glyptotekets ægyptolog Tine Bagh, der vil anlægge et granskende blik på universets skaber Ptah i et af museets ægyptiske mesterværker, som i aftenens anledning vises i en særpræsentation i den smukke Festsal.


22. marts 2018 - En aften om RO
Isolation og afsondrethed fra verden er omdrejningspunktet, når aftenen indledes med en samtale mellem kirkehistoriker og professor ved Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun og journalist Mikkel Frey Damgaard. Billedkunstner Erik Steffens fortsætter herefter, når han interviewes om sin kunstneriske praksis, der på mange måder indkapsler en art hyperaktiv væren-i-verden.


18. januar 2018 – En aften om LØGN Mød professor ved Københavns Universitet, Vincent F. Hendricks, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om misinformation i politik og medier på baggrund af hans forskning i fake news. Oplev efterfølgende billedkunstner Jens Haaning, når han interviewes om sin kunstneriske praksis, der kritisk kredser om de politiske og sociale samfundsmekanismer. Aftenen byder traditionen tro også på indslag fra Carlsberg Laboratorium og en værknær præsentation af et af Glyptotekets mesterværker ved Tine Bagh.


16. november 2017 - En aften om TOTALNATUR 
Mød professor i biologi Jens-Christian Svenning i en samtale om sin forskning i megafaunaens betydning for jordens økosystem. Aftenen fortsætter med kunstneren Tue Greenfort, der inviteres til en snak om sit kunstneriske arbejde, der de seneste mange år har taget form som en undersøgelse af emner som klimaforandringer, bæredygtighed og menneskets forhold til naturvidenskaben.

21. september 2017 - En aften om GRÆNSELØSHED  Mød forskningsprofessor i arkæometri ved Nationalmuseet Karin Frei i en samtale med Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen om sin banebrydende forskning, der blandt andet har afsløret, at Egtvedpigen slet ikke stammer fra Vejle, men langvejsfra. Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen fortsætter aftenen i et interview om grænseløsheden i kunsten. Afslutningsvis kaster klassisk arkæolog og museumsinspektør Anne Marie Nielsen et værknært blik på Glyptotekets mesterværk Alexander den Store, som i aftenens anledning vises i en særpræsentation i museets Festsal.

18. maj 2017 - En aften om LYS 
En aften med LYS som bærende tema. Mød bl.a. professor og kosmolog ved Niels Bohr Institut, Jens Hjorth. Kunstneren Erik A. Frandsen fortsætter aftenen, når han interviews af Politikens kulturskribent Gudrun Marie Schmidt om sin kunstneriske praksis. Aftenen byder desuden på indslag fra Carlsberg Laboratorium samt guidede nærstudie af udvalgt mesterværker fra Glyptotekets rige samling.

27. april 2017 - En aften om INTET Mød bl.a. professor og fysiker ved Aarhus Universitet Jeffrey S. Hangst i en samtale med Politikens kulturredaktør Mette Davidesen Nielsen om hans banebrydende forskning i antistof. Billedkunstner Tal R fortsætter aftenen, når han interviews om sin kunstneriske praksis.  Programmet indeholder desuden indslag fra Carlsberg Laboratorium, ligesom ægyptolog og museumsinspektør ved Glyptoteket, Tine Bagh, afslutningsvis kaster et værknært blik på et af Glyptotekets mesterværker, som i aftenens anledning vises i en særpræsentation i museets Festsal.

16. marts 2017 – En aften om RUIN Mød bl.a. professor og klassisk arkæolog ved Aarhus Universitet, Rubina Raja, og Politikens Gudrun Marie Schmidt i en samtale om oldtidsbyen Palmyra, som i de seneste år har været genstand for IS’ hærgen. Billedkunstner Bjørn Nørgaard fortsætter aftenen, når han interviewes om begrebet ruin i kunstnerisk praksis. Afslutningsvis kaster arkæolog og samlingschef Rune Frederiksen et værknært blik på Glyptotekets mesterværk Skønheden fra Palmyra, som i aftenens anledning vises i en særpræsentation i museets Festsal.


Kunst, viden og øl

Videnskab | Lidenskab er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket, hvor videnskabsfolk og kunstnere sættes i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews med journalist Nynne Bjerre Christensen. Til hver enkelt arrangement byder vi desuden på indslag fra Carlsberg Laboratorium samt nærstudier af udvalgte mesterværker fra Glyptotekets enestående samling. Hver aften tager udgangspunkt i et aktuelt tema, og der bydes på gratis pauseudskænkning af aftenens øl.

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs fortsatte, massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og grundlæggelsen af Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både strittende og levende arv, som Videnskab | Lidenskab samler sig omkring med det formål at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.