Carlsbergfondet opslår forskningsmidler for 2020 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet opslår forskningsmidler for 2020

Carlsbergfondets Opslag 2020 tilbyder en lang række virkemidler, der skal understøtte banebrydende forskningsideer og yngre forskeres muligheder for at lave fremragende forskning ved både danske og udenlandske universiteter. Opslaget indeholder også otte postdoc-stipendier ved HM Dronning Margrethe den II’s og Vigdís Finnbogadóttirs tværdisciplinære forskningscenter for hav, klima og samfund.

Med Opslag 2020 indkalder Carlsbergfondet ansøgninger til grundvidenskabelige forskningsaktiviteter på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Med opslaget ønsker Carlsbergfondet at stimulere generationsskiftet i og internationalisering af dansk forskning.

Læs opslag og vejledning

Midler til forskningsprojekter, monografier og infrastruktur

På postdoc-niveauet kan der i år blandt andet søges toårige internationaliseringsstipendier til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. Desuden kan der søges toårige “Visiting Fellowships” ved University of Oxford samt toårige reintegrationsstipendier for yngre forskere, der har haft et internationaliserings­stipendium fra Carlsbergfondet eller har gennemført andet privat eller offentligt finansieret forskningsophold i udlandet.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi med Opslag 2020 sætter ekstra fokus på at styrke talentudviklingen og internationaliseringen af dansk forskning. Det er helt i tråd med fondets nye strategi, at vi nu udbyder ikke færre end fire typer af stipendier på postdoc-niveau, hvoraf flere gives til forskningsprojekter, der skal gennemføres i stærke, udenlandske forskningsmiljøer. Specielt er jeg glad for samarbejdet med et af verdens førende eliteuniversiteter, University of Oxford,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher. 

For nyansatte lektorer udbydes ”Young Researcher”-stipendier til etablering af selvstændig forskergruppe og dannelse af nationale/internationale netværk. Desuden opslås monografistipendier til førende, etablerede forskere med sigte på publicering af banebrydende monografi eller doktorafhandling. Der opslås endvidere forskningsinfrastruktur-midler i form af tilskud til apparatur, registerdata og databaser.

Postdoc-stipendier til dansk-islandsk forskningscenter

Som noget nyt udbyder Carlsbergfondet i alt otte postdoc-stipendier i regi af H.M. Dronning Margrethe den II’s og Vigdís Finnbogadóttirs tværdisciplinære forskningscenter for hav, klima og samfund, der er stiftet i anledning af deres henholdsvis 80- og 90-års fødselsdage i april i år.

”Jeg er rigtig glad for, at vi har fået etableret et forskningscenter for hav, klima og samfund i et samarbejde mellem danske og islandske forskere, og jeg glæder mig meget til at følge de resultater, som samarbejdet kaster af sig. Centeret, der er ledet af professor Katherine Richardson, skal kaste et tiltrængt lys over vigtige spørgsmål som klimaændringers betydning for islandsk kultur og forholdet mellem klimaændringerne og de marine økosystemer i både fortid og nutid,” siger Flemming Besenbacher.

Således kan der søges tre toårige postdoc-stipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab, der specifikt fokuserer på havet og konsekvenserne af klimaforandringer for islandsk kultur og samfundsliv.

Desuden opslås fem toårige postdoc-stipendier inden for naturvidenskab, der fokuserer på at frembringe data fra bl.a. sedimentkerner, der kan bruges til at etablere sammenhænge mellem klimaforandringer og økosystemers udvikling på land og i havet.

Særlig opfordring til kvindelige forskere

Carlsbergfondet ønsker at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning og anlægger et holistisk syn på hver ansøgers kvalifikationer ud fra både kvalitative og kvantitative kriterier. Fondet inviterer alle kvalificerede forskere til at søge og opfordrer især kvalificerede kvindelige forskere til at ansøge. På lang sigt stiler fondet mod at opnå en lige kønsfordeling blandt modtagere af fondets bevillinger.

Flemming Besenbacher siger:

”I Carlsbergfondet har vi fokus på at medvirke til at afhjælpe den skæve kønsfordeling i dansk forskning, og vi har allerede sidste år - som den første forskningsfinansierende fond i Danmark – indført, at vi dækker universiteternes merudgifter, når en forsker støttet af fondet går på barsel. På lang sigt er det fondets ambition at bidrage til at gøre kønsbalancen mere lige i dansk forskning ved at uddele lige mange bevillinger til kvindelige og mandlige forskere. Men forudsætningen herfor er naturligvis, at vi modtagere flere ansøgninger fra dygtige yngre kvindelige forskere, så det håber jeg meget, at vi vil få i år”. 

Læs opslag og vejledning

Læs nyhed: 'Carlsbergfondet fjerner kønsbarriere for forskere ved at dække barselsudgifter'Til oversigt