Carlsbergfondets Opslag 2019 byder på et nyt eliteprogram på University of Oxford | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondets Opslag 2019 byder på et nyt eliteprogram på University of Oxford

Carlsbergfondet annoncerer Opslag 2019, der blandt andet byder på et nyt elitepostdoc-program ved University of Oxford samt reintegrationsstipendier til postdocs, der har opholdt sig på en udenlandsk forskningsinstitution og gerne vil vende hjem og fortsætte karrieren ved et dansk universitet.

I Carlsbergfondet brygger vi viden for en oplyst fremtid. Med Opslag 2019 ønsker fondet at fortsætte sit bidrag til fremragende forskning på såvel danske som udenlandske universiteter, der gennemføres på alle niveauer i forskningsfødekæden. 

FAQ: Formålet med de nye postdoc-bevillinger

I kraft af et internationalt udsyn ønsker vi at bringe unge forskertalenter ud i verden til højtrangerende universiteter og derefter reintegrere talenterne på danske universiteter. På denne måde medvirker vi til at uddanne næste generation af eliteforskere og fremme generationsskiftet på de danske universiteter.

Læs opslag og vejledning

Nyt elitepostdoc-program ved University of Oxford

Som et nyt tiltag i Opslag 2019 opretter Carlsbergfondet et elitepostdoc-program, der skal give en række fremragende unge danske postdocs mulighed for at forske og dygtiggøre sig yderligere ved University of Oxford. Formålet er at lade særligt lovende danske postdocs høste unikke forskningserfaringer på et af verdens absolut førende eliteuniversiteter. Erfaringer, som de senere vil bringe med tilbage til Danmark til gavn for deres egne videre karriereforløb på de danske universiteter.

”Carlsbergfondet har flere gange argumenteret for at skabe et mindre antal eliteuniversiteter i Danmark, men vi må erkende, at der endnu er et stykke vej, før vi når dertil. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu søsætter et eliteprogram sammen med University of Oxford. Programmet retter sig mod de særligt lovende talenter, der får mulighed for at komme ud i et internationalt eliteforskningsmiljø og prøve kræfter med forskning dér. Det netværk og de erfaringer, som de opnår her, vil være af afgørende betydning, når de vender hjem og etablerer deres egne forskningsgrupper i Danmark,” udtaler Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet.

Stipendier til genetablering i dansk forskning

Ligeledes som noget nyt udbydes med Opslag 2019 et antal reintegrationsstipendier målrettet postdocs, der har opholdt sig på en udenlandsk forskningsinstitution og gerne vil vende hjem og fortsætte karrieren ved et dansk universitet. Stipendierne henvender sig til forskere, der enten tidligere har haft et Internationaliseringsstipendium fra Carlsbergfondet eller har haft anden privat eller offentlig finansiering til forskningsophold i udlandet.

”Vi ved, at det er en af de store udfordringer for yngre forskere, der har været på forskningsophold i udlandet, når de skal vende hjem og genetablere sig i det danske forskningsmiljø. Med de nye reintegrationsstipendier vil vi give de bedste og mest visionære hjemvendte yngre forskertalenter bedre muligheder for at etablere en selvstændig aktivitet på et dansk universitet,” siger Flemming Besenbacher.

Forskningsmidler til alle led på karrierestigen

Carlsbergfondet lægger fortsat særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning. Fondet vil under evalueringsprocessen generelt anlægge en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere og tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.

Carlsbergfondet ønsker at lægge stor vægt på diversitet i forskningen og opfordrer derfor alle forskere uanset køn til at ansøge om forskningsmidler.

Følgende typer af stipendier indgår i Opslag 2019:

  • Internationaliseringsstipendier for postdocs til gennemførelse ved udenlandske forskningsinstitutioner
  • ”Visiting Fellowships” for postdocs til forskningsophold ved University of Oxford
  • Reintegrationsstipendier for postdocs hjemvendt fra udlandet til gennemførelse ved danske universiteter
  • ”Young Researcher”-stipendier til nyansatte lektorer eller tenure-track adjunkter med international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe
  • Monografistipendier til førende, etablerede forskere med en 'Semper Ardens' (=passioneret, altid brændende) tilgang til deres forskning

Carlsbergfondet støtter endvidere forskningsinfrastruktur, apparatur, registerdata, databaser, feltrejser, publicering og konferencer. Konferencer er dog ikke længere en del af det årlige opslag, men kan søges løbende.Til oversigt