Til oversigt

Dagbladet Information fortæller menneskets og energiens fælles historie i ny artikelserie

Menneskets livtag med Jordens energikilder fortæller en lang, dramatisk historie om både snedighed, kampiver og gigantiske civilisatoriske fremskridt. I en ny artikel- og podcastserie med titlen ’Børn af Solen’ tager Dagbladet Information fra og med i dag interesserede med på en rejse ind i energiens og menneskets lange fælles historie. Serien, der bringes over de kommende 52 uger, er støttet af Carlsbergfondet og frit tilgængelig for alle.

Igennem årtusinder har mennesket levet og overlevet ved at udnytte og mestre Jordens energikilder. For havde det ikke været for menneskets evne til at udtænke snedige måder at lave eksempelvis varme, ild og elektricitet på, var det aldrig lykkedes at opbygge vore dages civilisationer og skabe de fremskridt, som vores kultur i dag hviler på.

I en ny artikel- og podcastserie ’Børn af Solen’ støttet af Carlsbergfondet fortæller Dagbladet Information nu energiens historie set fra menneskets perspektiv. Historien om menneskets udnyttelse af Jordens energikilder er nemlig i sin essens historien om menneskets udvikling. Ved at kende den, kan vi selv tage mere kvalificerede beslutninger om en fremtid, hvor vi står over for en grundlæggende debat om, hvilke typer af energi, vi kan og vil gøre brug af.

Fra ild til atomkraft

I en ny artikel- og podcastserie ’Børn af Solen’ fortæller Dagbladet Information energiens historie set fra menneskets perspektiv.

I serien, der helt gratis og frit tilgængeligt byder på en ny artikel og et nyt podcastafsnit hver uge, vil alskens energikilder blive taget under behandling - fra ild til solens stråler, fra damp, kul, olie og uran til jordvarme og havenes understrøm. Alt sammen belyst af forskere med blik for, hvordan forskellige kulturer gennem tiden har interageret og eksperimenteret med at lave energi.

Der vil ikke blot være fokus på at undersøge de samfunds- og civilisationsforandringer, som udnyttelse af energi til forskellige tider har foranlediget. Også jagten på energikilder, som har ført mennesker ud i krige og kampe og opløsning af civilisationer, vil blive taget under behandling.

Tværfaglige indsigter

Projektet vil således være tværfagligt og inddrage den bedste danske og internationale forskning inden for naturvidenskaberne, humaniora og  samfundsvidenskab.

Overordnet er det hensigten med serien at kvalificere og løfte debatten om fremtidige energikilder ud til en bred skare af danskere. For hvilke nye samfundsformer og fortællinger om os selv vil mon vokse ud af den energiomstilling, vi selv står over for i fremtiden?

Alle seriens artikler er skrevet af journalisterne Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen, som også indtaler artiklerne som podcast.

Serien er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.

Læs artikler og lyt til podcast

Læs leder om serien 'Børn af Solen'


Til oversigt